یك مقام مسئول: رصد ۲۰ درصدی پوشش بیمه ای ضمانت صادرات

به گزارش زیپو كالا مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: در امتداد تحقق جهش تولید و كاهش آثار زیان بار تحریم در سال ۹۹ ابزارهای دهگانه برای صندوق در نظر گرفته شده كه یكی از موارد آن پوشش ۲.۳ میلیارد دلاری است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، افروز بهرامی با اعلان اینكه در سال قبل در مجموع صندوق ضمانت صادرات ایران ۲ هزار و ۶۰۱ میلیون دلار پوشش بیمه ای داشته كه نسبت به سال پیش از آن رشد ۲۰ درصدی داشته است، اظهار داشت: همین طور پوشش های بیمه نامه كوتاه مدت نیز، ۱ هزار و ۲۰۱ میلیون دلار بوده است كه در مقایسه با سال ۹۷، ۴۲ درصد رشد كرده است. وی ادامه داد: بیمه نامه میان و طولانی مدت نیز ۸۳۴ میلیون دلار با رشد ۱۶ درصدی نسبت به زمان مشابه در سال ماقبل آن بوده است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ضمانت نامه های اعتباری ریالی با ۸، ۱۲۱ میلیارد ریال با رشد ۱۰ درصدی نسبت به زمان مشابه در سال ۹۷ همراه بود و علاوه بر این ضمانت نامه اعتباری و بانكی ارزی نیز به ارزش ۵۳۷ میلیون دلار، ۲ درصد رشد داشته است. وی با اعلان اینكه با افزایش دقت در اعتبارسنجی و مدیریت هرچه دقیق تر ریسك، میزان خسارت های پرداخت شده در سال ۹۸ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۳ درصد كاهش یافته است، اشاره كرد: علاوه بر این در امتداد عملیاتی كردن استراتژی های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بمنظور توسعه صادرات به كشورهای همسایه، خدمات صندوق درباب این كشورهای نسبت به سال قبل ۶۶ درصد رشد داشت. تشریح اهم برنامه ها در سال جهش تولید وی با اشاره به بسته حمایتی ویژه صندوق در امتداد تحقق جهش تولید در سال ۹۹ نیز اظهار داشت: در امتداد تحقق جهش تولید و كاهش آثار زیان بار تحریم در سال ۹۹ ابزارهای دهگانه برای صندوق در نظر گرفته شده است كه یكی از موارد آن پوشش ۲.۳ میلیارد دلاری ریسك صادراتی كالاهاست. این مقام مسئول افزود: از موارد دیگر این ابزارهای دهگانه، پوشش ۷۰۰ میلیون دلار ضمانت نامه اعتبار صادراتی برای توسعه صادرات به كشورهای هدف با اولویت كشورهای اوراسیا نیز هست. وی با اشاره به اینكه پوشش ریسك پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامه های مبتنی بر قرارداد جهت ایمن سازی صادرات با اولویت كشورهای همسایه نیز در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده است، گفت: تقویت بنیه مالی و سرمایه های صندوق ضمانت صادرات ایران بمنظور ارتقا ظرفیت پوشش ریسك و تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات بنگاه های تولیدی صادراتی نیز از مصادیق دیگر هستند. بهرامی افزود: صدور ضمانت نامه های مستقیم مورد نیاز پیمانكاران برای ورود به مناقصات خارجی بعنوان جایگزین سیستم بانكی و گسترش دسترسی صادركنندگان به تامین مالی بوسیله بازار سرمایه ویژه طرح های صادرات محور نیز در این ابزارهای دهگانه در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به برنامه هایی برای تسهیل و ایجاد مزیت برای فروش كالا در بورس كالا و انرژی در رینگ صادراتی به صورت مدت دار در این ابزارهای دهگانه اظهار داشت: همكاری با مؤسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانكی در شرایط تحریم و تجهیز منابع مالی جدید برای صادرات با همكاری شعب خارجی بانكهای ایرانی جهت خرید دین اسناد صادراتی نیز از موارد دیگر هستند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در آخر بیان كرد: همكاری برای اجرای كامل بسته پشتیبانی از صادرات سال ۹۸ و همین طور پرداخت یارانه كارمزد / حق بیمه به صادركنندگان از محل بسته حمایتی نیز در این ابزارهای دهگانه در نظر گرفته شده است.

منبع: