اظهارات رئیس اتاق اصناف در مورد زمان از سرگیری فعالیت مشاغل

به گزارش زیپو كالا رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اتاق اصناف ایران برای بازگشایی مشاغلِ با ریسك پایین تر، تابع تصمیمات ستاد مقابله با كروناست.
به گزارش زیپو كالا به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در سومین نشست “كمیته اصناف مقابله با كرونا ” كه امروز ۱۸ فروردین با حضور زنگانی مشاور عالی وزیر بهداشت، دبیر كمیسیون اجتماعی و انتظامی ستاد ملی كرونا، رئیس پلیس امنیت كشور و درستی نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و نمایندگان وزارت صمت برگزار شد، اظهار داشت: بررسی بر روی مشاغلی كه ریسك كمتری برای بازگشایی دارند با همكاری وزارت بهداشت و اتاق اصناف ایران و ستاد ملی مقابله با كرونا صورت گرفته و تصمیمات اتخاذشده را پس از تایید ستاد ملی مقابله با كرونا، اعلام خواهیم كرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در این جلسه گفت: ستاد ملی مقابله با كرونا برای فعالیت آن دسته از واحدهای صنفی كه بتوانند به تدریج فعالیت خودرا آغاز كنند، از ۱۵ فروردین كمیته ای را در اتاق اصناف ایران برگزار كرد تا با بررسی های صورت گرفته اتاق اصناف ایران، وزارت بهداشت، وزارت كشور و وزارت صمت و اماكن بتوانند، با در نظر گرفتن حساسیت ها و پروتكل های بهداشتی تصمیمات بهتری را اتخاذ كنند.
وی اشاره كرد: جلسات كمیته بررسی برای بازگشایی مشاغل با ریسك كمتر، از ۱۵ فروردین شروع شده و حساسیت های بهداشتی كه توسط وزارت بهداشت تعیین شده و باتوجه به جنبه های اقتصادی و همین طور توجه بر سطح اشتغال در واحدهای صنفی، بررسی صورت گرفت و توانستیم یك مدل كاملا علمی زیر نظر وزارت بهداشت و اتاق اصناف ایران و سایر اعضای كمیته را اتخاذ نماییم و مقرر شد از ۲۳ فروردین در استان های كشور و از ۳۰ فروردین در استان تهران بعضی از مشاغل با ریسك كمتر فعالیت خودرا شروع كنند.
ممبینی اشاره كرد: سایر مشاغل نیز به سبب ریسك بالاتری كه برای شیوع ویروس كرونا دارند، هم اكنون تا اطلاع بعدی ستاد ملی مقابله با كرونا بسته خواهند بود.
رئیس اتاق اصناف ایران اشاره كرد: مشاغلی كه برای شروع فعالیت با تایید ستاد ملی كرونا تعیین می شوند، پروتكل های بهداشتی در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت و ملزم به رعایت آن هستند.
ممبینی اضافه كرد: مشاغلی كه تابحال ممنوعیت فعالیت داشتند، اجازه شروع كار را نخواهند داشت و كماكان بسته خواهند بود و زمان شروع فعالیت برای صنوف كم ریسك در استان تهران از ۳۰ فروردین است.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اتاق اصناف ایران از شروع شیوع ویروس كرونا همكاریهای لازم را با ستاد ملی مقابله با كرونا داشته است و هم اكنون تنها مشاغلی كه نیازهای اولیه را تامین می كنند فعالیت دارند و با نظر وزارت بهداشت مشاغلی كه همچنان شیوع ویروس كرونا را تشدید می كنند باید بسته بمانند. البته این امر دائمی نیست و با ارزیابی شرایط و تاثیر گشایش واحدهای صنفی در طول هفته های آینده ممكنست مشاغل بیشتری تحت بازگشایی قرار بگیرند.
در ادامه این جلسه دكتر زنگانی مشاور وزیر بهداشت اشاره كرد: پیش گیری از بروز و شیوع بیماری هدف اصلی وزارت بهداشت است اما در كنار آن باید شرایط اقتصادی مشاغل خرد و معیشت مردم را نیز در نظر بگیریم و خواسته منطقی اتاق اصناف و ستاد مقابله با كرونا را باید در نظر گرفت و برمبنای آن شاخص ها مشاغلی كه تهدید كمتری برای سلامت مردم دارند و وزن بالاتری در معیشت دارند، در فاز اول بازگشایی خواهند شد.
وی ادامه داد: شاخص ها به شكل علمی و منطقی طراحی شده و هیچ گونه سوگیری را نخواهیم داشت و با اعمال سلیقه برای یك رسته یا شغل نخواهد بود و كسبه باید به این نكته توجه داشته باشند و از شروع شیوع ویروس كرونا باتوجه به تامین نیاز خانوارها نزدیك به ۵۷۰ هزار واحد صنفی برای ارائه خدمات به مردم فعال می باشند و برای بازگشایی به تدریج مقرر است از مشاغل ریسك كم شروع نماییم.
زنگانی اظهار نمود: این طرح برای استان های كشور در بازه زمانی ۲۳ فروردین و برای استان تهران از بازه زمانی ۳۰ فروردین اجرا می گردد.
معاون وزیر بهداشت اشاره كرد: یك سری پروتكل های بهداشتی و محیطی از ابتدا برای فعالیت واحدهای صنفی در نظر گرفته شده و در سایت وزارت بهداشت این پروتكل ها موجود است. اما علاوه بر این پروتكل های بهداشتی برای دستورالعمل بازگشایی واحدهای صنفی نیز پروتكل بازگشایی ایمن و فاصله گذاری هوشمند با همكاری اتاق اصناف ایران اجراء می شود.
وی ادامه داد: این پروتكل ها در حال طراحی هستند و برای مدل و فرمت این دستورالعمل ها برای بازگشایی ایمن و فاصله گذاری هوشمند با اتاق اصناف ایران به توافق رسیده ایم و به عبارتی دستورالعمل كاهش ریسك را برمبنای همان شاخص ها خواهیم داشت.