معاون وزیر جهاد اعلام كرد: تشریح برنامه های ستاد مدیریت بیماری كرونا در وزارت جهاد كشاورزی

به گزارش زیپو كالا معاون امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی با اشاره به پشتیبانی از كشاورزان در شرایط فعلی، خواهان رفع مشكلات تردد كامیون ها و وانت های حمل بذر، شالی و نهاده های دامی شد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی در نشست ستاد مبارزه با كرونا در این وزارتخانه با اشاره به ضرورت پشتیبانی از كشاورزان و باغداران در این ایام، مشكلات تردد كامیون ها و وانت های حمل بذر، شالی و نهاده های دامی را آفت فعالیت آنان و دغدغه كشاورزان و دامداران دانست و اظهار داشت: رفع این معضل، هماهنگی های لازم با نهادهای ذی ربط را می طلبد.
همچنین در این جلسه، با عنایت به اهمیت امنیت غذایی كشور و پیشگیری از كاهش تولید و مصرف محصولات كشاورزی، مطالعه بیشتر و تهیه دستورالعمل های جدید توسط ستاد مدیریت بیماری كرونا در وزارت جهاد كشاورزی و عرضه به ستاد ملی مبارزه با كرونا در كشور مورد تاكید قرار گرفت.
علاوه بر این، مقرر شد نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی ستاد مدیریت بیماری كرونا در وزارت جهاد كشاورزی توسط این ستاد با حساسیت صورت پذیرد.
در این نشست، كاهش حضور همكاران به تشخیص معاونت ها و مدیران و مدیریت دوركاری دو سوم كاركنان تا بیست و یكم ماه جاری به تصویب رسید و مقرر شد آثار، نتایج و تبعات ویروس كرونا در فعالیت ها و محصولات كشاورزی، توسط اعضا به صورت مكتوب به دفتر مدیریت بحران و كاهش مخاطرات بخش كشاورزی ارسال شود و آن دفتر از راه مراجع ذی ربط پیگیری لازم را به عمل آورد.
همچنین مقرر شد، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی با هماهنگی معاونت ها و سازمان های ملی، فیلم ها و كلیپ های آموزشی در زمینه مدیریت بیماری كرونا در وزارت جهاد كشاورزی را تهیه و پخش آنها از صدا و سیمای ملی را پیگیری كرده و مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد كشاورزی نیز، گفتگو با مدیران و كارشناسان در مورد سلامت مصرف محصولات غذایی و پیشگیری از كاهش مصرف تقاضای محصولات كشاورزی به علت شیوع كرونا را در دستور كار خود قرار داده و پخش این تولیدات را از رسانه ملی دنبال كند.
معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت جهاد كشاورزی هم در این جلسه با بیان این كه مراقبت از سلامت همكاران در اولویت این معاونت است، اظهار نمود: كاركنانی كه به هر علتی در روزهای تعطیلات نوروزی به مسافرت برون شهری رفته اند، به منظور جلوگیری از شیوع كرونا، این كاركنان پیش از حضور در محل كار خود، برای پایش سلامت و گرفتن تأییدیه پزشكی به مركز پزشكی شهید شوریده یا مراكز معتبر رجوع كنند.