پلمب ۶۰ واحد صنفی استان سمنان در ۱۰ اخیر

به گزارش زیپو كالا سمنان رئیس اداره اصناف و تشكل های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اهمیت همراهی واحدهای صنفی در مهار كروناویروس از پلمب ۶۰ واحد صنفی این استان از آغاز سال جاری تابحال اطلاع داد.
محمدرضا برون در اولین نشست كمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان با بیان این خبر اظهار نمود: پلمب این تعداد از واحدهای صنفی در حالی صورت گرفته كه از قبل به این واحدها تذكر لازم درمورد محدودیت فعالیت داده شده اما با عنایت به تكرار تخلف، پلمب شده اند.
وی خاطرنشان كرد: با عنایت به مصوبات جلسه ستاد مقابله با كرونا در خصوص محدودیت واحدهای صنفی غیر ضرور، گشت های مشترك بازرسی در بازار و سطح شهر با همكاری دستگاه های ذی ربط صورت پذیرفته كه تعداد ۱۹ هزار بازرسی در این خصوص انجام گرفته و تذكرات لازم ابلاغ گردیده است.
رئیس اداره اصناف و تشكل های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار نمود: از این تعداد بازرسی صورت گرفته حدود ۹۰درصد از واحدهای صنفی همكاری لازم درمورد محدودیت فعالیت را داشته اند و بالغ بر ۲۷۰۰واحد صنفی هم اخطار پلمبدریافت كرده اند.
برون تصریح كرد: به منظور جلوگیری از انتشار ویروس كرونا و باتوجه به مصوبه ستاد مقابله با كرونا، تمامی مراكز تجاری و واحدهای صنفی غیر ضروری در سطح استان به استثنای برخی واحدهای صنفی تأمین كننده مایحتاج عمومی مردم از آغاز سال جاری تا ۱۵فروردین ماه تعطیل شدند.
وی افزود: طبق این مصوبه فعالیت اصناف در استان به سه دسته تقسیم بندی گردیده كه دسته اول شامل صنوفی است كه كالاهای اساسی و نیاز ضروری مردم را تأمین می كنند كه با صد درصد ظرفیت می توانند فعالیت كنند، گروه دوم شامل مشاغل و صنوف خدماتی هستند كه نیاز مردم هستند ولی لزوم كمتری دارند كه این گروه در حداقل نیاز شهر و با عرضه فهرست كشیك از جانب اتحادیه های زیربط فعالیت می نمایند و دسته سوم هم شامل اصناف غیر ضروری هستند كه كاملا باید در این مدت تعطیل باشند.