یك مقام مسئول اعلام كرد: مسكن ملی در حاشیه شهرها ایجاد می شود

به گزارش زیپو كالا مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن اظهار داشت: اراضی موجود در حریم و محدوده قانونی شهرها، به طرح اقدام ملی مسكن اختصاص می یابد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان با اشاره به اینكه سازمان ملی زمین و مسكن بخشی از اراضی تحت اختیار خویش را به اجرای طرح اقدام ملی مسكن اختصاص داد، اظهار داشت: جلسات گوناگونی در ماه پایانی سال قبل با تمامی مدیران كل راه و شهرسازی استان ها، برای شناسایی اراضی تحت اختیار انجام شده و در این جلسات، برنامه های وزارت راه و شهرسازی كه شامل جمع بندی نظرات معاونت مسكن و ساختمان، سازمان ملی زمین و مسكن و معاونت معماری و شهرسازی است به استان ها عرضه شده است.
وی تصریح كرد: مقرر شده است تا اراضی كه در حریم یا در محدوده قانونی شهرها هستند به طرح اقدام ملی مسكن اختصاص پیدا كند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: با همكاری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، اراضی ای كه قابلیت افزایش به محدوده شهرها را دارند، به محدوده شهرها اضافه می شوند تا بتوان بخشی از كمبود زمین را برای راه اندازی و تولید مسكن جبران كرد.
نبیان اعلام نمود: اراضی ای كه در محدوده قانونی شهرها هستند؛ اما كاربری غیرمسكونی دارند با همكاری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده و چنانچه قابلیت كاربری مسكونی داشته باشند، برای تولید و عرضه مسكن در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تولید و عرضه مسكن قرار می گیرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن از دیگر برنامه های این سازمان در سال جهش تولید را پایش، تعیین كاربری و سنددار كردن اراضی سازمان ملی زمین و مسكن به شكل سند تك برگی (كاداستر) عنوان نمود و اظهار داشت: از راه كاداستر در نظر است تا محدوده های دقیق اراضی سازمان ملی زمین و مسكن در داخل محدوده قانونی شهرها شناسایی و سنددار شوند كه این كار، بعنوان یكی از دغدغه های دولت و نظام در تمامی استان های كشور در حال انجام می باشد.