كرونا تولید هواپیماهای بمباردیه را در كانادا متوقف كرد

زیپو كالا: گزارش های انتشار یافته حاكی از آنست كه شركت هواپیماسازی بمباردیه (Bombardier) كانادا می خواهد در امتداد وضع محدودیت های دولتی بمنظور جلوگیری از گسترش ویروس كرونا بطور موقت خط تولید هواپیماهای خودرا متوقف نماید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، برمبنای گزارشی كه در رویترز به نقل از یك منبع مطلع در روز دوشنبه انتشار یافته است، شركت هواپیماسازی بمباردیه (Bombardier) كانادا اخیرا از تعطیلی و توقف خط تولید هواپیماهای خود بمنظور قطع زنجیره انتقال و انتشار ویروس خطرناك و مرگبار كرونا و دستور دولت كانادا برای توقف كسب و كار و تجارت های غیرضروری، آگاهی داده است.
با اینكه آنا كریستوفارو، سخنگوی شركت بمباردیه با انتشار ایمیلی خاطرنشان كرده بود كه این شركت در حال بررسی دستور دولتی استان های انتاریو و كبك و تاثیر آن بر كارهای این شركت هواپیماسازی است، اما بنظر می رسد كه بمباردیه به زودی خط تولید هواپیماهای خودرا تا ۱۳ آوریل و یا حتی تا اطلاع ثانوی متوقف خواهدنمود تا بدین ترتیب از دستور دولت در خصوص تعطیلی تمامی كسب و كار های غیر ضروری و جلوگیری از شیوع گسترده ویروس كرونا در كانادا پیروی كرده باشد.
پیش تر نیز گزارش های انتشار یافته نشان می داد كه بعضی از كارگران فعال در كارخانه بمباردیه در تورنتو بعد از جواب مثبت آزمایش كرونای آنها از كار در كارخانه مرخص شده و به قرنطینه خانگی و مداوای پزشكی فرستاده شده بودند.

منبع: