رییس جمهوری خطاب به وزیر اقتصاد تاكید كرد ترخیص تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با كرونا سرعت بگیرد

به گزارش زیپو كالا رئیس جمهوری در تماس تلفنی با وزیر اقتصاد سرعت بخشیدن و تسهیل واردات و ترخیص كالاهای مقابله با بیماری كرونا را مورد تاكید قرار داد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، حسن روحانی، رئیس جمهوری در تماس تلفنی با وزیر اقتصاد سرعت بخشیدن و تسهیل واردات و ترخیص كالاهای مقابله با بیماری كرونا را مورد تاكید قرار داد. رئیس جمهوری در این تماس تلفنی همینطور بر عرضه سریع و با اولویت اموال تملیكی كه در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی است، بخصوص كالاها ی مربوط به پیشگیری از شیوع، پیشگیری و درمان بیماری كرونا را به مراجع ذیربط تاكید كرد.