یك مقام مسئول اعلام كرد: بهره گیری از پهپادها وسم پاش های كشاورزی برای مبارزه با كرونا

زیپو كالا: رئیس مركز ملی توسعه مكانیزاسیون كشاورزی، از بهره گیری از پهپادها و سم پاش های كشاورزی برای مبارزه با ویروس كرونا و ملخ صحرایی آگاهی داد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، كامبیز عباسی در ارتباط با استفاده از امكانات سم پاشی این مركز برای سم پاشی مناطق و شهرهای آلوده به ویروس كرونا، گفت: حوزه مكانیزاسیون كشاورزی در ۶ سال قبل به ناوگان سم پاشی خوبی مجهز شده است كه می تواند در حوزه مبارزه با ویروس كرونا، كارایی داشته باشد.
وی اضافه كرد: این ناوگان در بعضی از استانها و شهرستان ها به كار گرفته شده كه در این راستا با همكاری تراكتورداران حرفه ای و با هماهنگی ستاد كرونا می توانند از سم پاش های توربینی زراعی، توربینی باغی، سم پاش های لانس دار، پشتی موتوری و مه پاش ها استفاده كنند.
عباسی با اشاره به این نكته كه در حوزه پاشش و سم پاشی هم ناوگان و سازندگان خوبی داریم، اشاره كرد: سم پاش های پشتی موتوری به وفور در كشور وجود دارد و در اختیار كشاورزان و ارائه كنندگان خدمات كشاورزی قرار گرفته است.
وی اضافه كرد: در حوزه سم پاشی های گسترده تر هم می توان از سم پاش های توربینی زراعی و توربین باغی برای مبارزه با كرونا استفاده نمود.
رئیس مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی در ارتباط با استفاده از پهپادها برای سم پاشی مناطق شهری آلوده به ویروس كرونا، اشاره كرد: قسمتی از شركت های پهپادی اعلام آمادگی كرده اند كه برای ضدعفونی كردن ساختمان ها، معابر و مناطقی كه تردد در آن دشوار است، مشاركت كنند كه سم پاشی با كمك این پهپادها در مقابله با ویروس كرونا با جدیت و دقت صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به این كه از شروع سال جاری شبكه پهپاد سم پاش ها را در بخش مكانیزاسیون فعال كرده ایم، تاكید كرد: ستاد مقابله با كرونا بوسیله سازمان های جهاد كشاورزی استانی و با بیان فراخوان به تراكتورداران حرفه ای و سم پاشان پهپادی می تواند از این امكانات استفاده نماید.
وی با اشاره به هجوم ملخ صحرایی به استان های جنوبی كشور اظهار داشت: قسمتی از این پهپادها در جبهه مقابله با ملخ صحرایی در استان های جنوبی در حال فعالیت هستند و با توجه با پتانسیل كشور، امكان به كار گیری این امكانات بوسیله ستادهای مبارزه با كرونا و با هماهنگی با سارمان های جهاد كشاورزی و ادارات امور فناوری مكانیزاسیون میسر است.
رئیس مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی افزود: هم اكنون در یكی از مقاطع حساس كشور قرار داریم و در این مقطع به كارگیری درست از امكانات می تواند در موفقیت بیشتر ما مؤثر باشد.

منبع: