گمركات ملزم به ترخیص فوری كالاهای مقابله با كرونا شدند

زیپو كالا: گمركات ملزم به انجام تشریفات گمركی و ترخیص فوری اقلام مقابله با ویروس كرونا شدند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از گمرك ایران، علی وكیلی مدیركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك در بخشنامه ای به كلیه گمركات اجرایی، تدابیر و تمهیدات برای ترخیص و حمل فوری اقلام بهداشتی و پزشكی را اعلام نمود. در این نامه آمده است: باتوجه به شرایط كنونی و تاكید بر هماهنگی و همكاری كلیه دستگاه ها و ارگان ها در پیشگیری و كنترل شیوع ویروس كرونا و ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهیدات درباب ترخیص و حمل فوری اقلام بهداشتی و پزشكی در رابطه با این حوزه، مراتب به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد؛ ۱ كلیه گمركات اجرایی مكلف به انجام تشریفات گمركی و ترخیص فوری اظهارنامه های در جریان شامل ملزومات مورد نیاز وارده جهت مقابله با ویروس كرونا همچون كیت های تشخیصی، انواع ماسك تنفسی، دستكش، الكل اتیلیك و… بوده و ارائه تسهیلات و تسریع در خروج كالا نیز تاكید می گردد. ۲ كلیه گمركات اجرایی مكلف به پیگیری خروج كالاهای یاد شده در بند ۱ كه تشریفات آنها به انتها رسیده و بنا به عللی هنوز از گمركات ترخیص نشده اند می باشند. ۳ آمار و اطلاعات كالاهای یاد شده در بند ۱ از مراجع تحویل گیرنده كالا (انبارهای عمومی و سازمان مناطق آزاد و ویژه و…) پیگیری و در صورت عدم اظهار كالا مراتب را به قید فوریت بمنظور پیگیری از مراجع ذی صلاح به این دفتر ارسال كنند.

منبع: