شایعه توقف خدمات گمركی در مرزهای مشترك با افغانستان تكذیب شد

به گزارش زیپو كالا سخنگوی گمرك ایران شایعه توقف خدمات گمركی در مرزهای مشترك با افغانستان را تكذیب نمود.

به گزارش زیپو كالا به نقل از گمرك ایران، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرك ایران شایعه توقف خدمات گمركی در مرزهای مشترك با افغانستان را تكذیب نمود.
وی اظهار داشت: مرزهای مشترك با افغانستان همچنان باز است و فعالیتهای گمركی بدون وقفه تا آخر سال در این مرزها ادامه خواهد داشت و در صورت ضرورت بیشتر از ساعت اداری هم در ایام پایانی سال فعال خواهد بود.