در گزارش زیپو كالا عنوان شد: شایعه بركناری رئیس سازمان بورس حقیقت ندارد

به گزارش زیپو كالا یك مقام مسئول در سازمان بورس با رد شایعه بركناری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از طرف وزیر اقتصاد اظهار داشت: شورای عالی بورس مرجع تعیین رئیس و هیئت مدیره سازمان بورس است.

یاسر فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه شایعه بركناری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از طرف وزیر اقتصادی و دارایی قویا تكذیب شده و تنها تلاش عده ای خاص برای ناآرام كردن فضای بازار سرمایه و بهره برداری از شرایط كنونی است، اظهار داشت: هر گونه تغییر در رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار باید با مصوبه شورای عالی بورس صورت گیرد. بدین سبب بركناری شاپور محمدی رئیس این سازمان از طرف وزیر اقتصاد كذب محض است.
وی اضافه كرد: شورای عالی بورس مجموعه ای متشكل از چندین دستگاه همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی، وزارت صنعت، دادستانی كل كشور، اتاق های بازرگانی و تعاون ایران و نمایندگان نهادهای خود انتظام و نیز دو نفر خبره بازارهای مالی است كه بر این اساس هر گونه تغییر باید با نظر جمعی این افراد صورت گیرد. فلاح با اشاره به اینكه برخی در شرایط كنونی اقتصاد ایران می خواهند از آب گل آلود ماهی گرفته و بر این اساس شایعه بركناری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را مطرح می كنند، گفت: این مساله مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

منبع: