تمهیدات شركت ملی نفت ایران در مقابله با كرونا اعلام گردید

زیپو كالا: مدیر HSE شركت ملی نفت ایران با اشاره به شیوع بیماری كرونا در سطح كشور و حساسیت و اهمیت فعالیتهای این شركت، فعالیتهای مدیریتی و عملیاتی را به منظور مقابله با كرونا شرح داد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت نفت، مانی عبدالله زاده با اشاره به انجام تست های غربالگری و فعالیتهایی همچون تب سنجی در مناطق عملیاتی، جزایر و سكوها پیش از اعزام كاركنان اقماری و همینطور آماده باش كامل مراكز درمانی وابسته به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مناطق عملیاتی، عنوان كرد: اقدام های مقتضی برای پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری كرونا در دستور كار تمامی شركت های تابع و فرعی شركت ملی نفت ایران قرار دارد.
وی ضمن تشریح اقدام های مدیریتی و عملیاتی انجام شده و در دست اقدام اعلام نمود: شركت ملی نفت ایران در این خصوص تابع دستورالعمل های ابلاغی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت پیرامون آمادگی و مقابله با ویروس كروناست، همینطور با بیان از جانب سازمان مذكور، كمیته های تخصصی شرایط اضطراری سطح یك در تمامی شركت های عملیاتی به منظور اتخاذ تصمیم ها و انجام اقدام ها و فعالیتهای عملیاتی به صورت مرتب تشكیل و فعالیتهای بسیار خوبی در مورد ارتقای آمادگی، شناسایی، پیشگیری و مقابله با این بیماری در شركت ها در حال انجام می باشد.
این مقام مسئول افزود: كمیته شرایط اضطراری سطح یك در معاونت پشتیبانی شركت ملی نفت برای اجرای تدابیر و فعالیتهای خاص برای آمادگی و مقابله با ویروس كرونا در سطح ساختمان های اداری شركت ملی نفت تشكیل شده و اقدام های مختلفی به صورت مستمر در حال انجام می باشد.
عبدالله زاده اضافه كرد: با عنایت به اهمیت موضوع، بنا به دستور معاونت امور تولید شركت ملی نفت ایران بعنوان جانشین اول كمیته شرایط اضطرای سطح سه در این شركت، جلسات مذكور در بالاترین سطح از روز ۱۰ اسفند به صورت مكرر در جهت تدوین نقشه راه و ماژول های مدیریتی و عملیاتی برای آمادگی و مقابله با انتشار ویروس كرونا تشكیل می شود كه خوشبختانه اقدام ها و تصمیم های مطلوبی در جهت تسهیل و تسریع فعالیتهای مربوطه و كمك به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در حال انجام می باشد.
ارتقای سطح آگاهی و دانش همكاران
وی اظهار داشت: در فاز نخست شناسایی، پیشگیری، آموزش و آگاه سازی بعنوان مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار برای كاهش نتایج ویروس كرونا در نظر گرفته شد و هم پیرو دستورالعمل های ابلاغی از جانب دستگاه ها و مراجع ذی صلاح، مدیریت اچ اس ای سازوكارهای لازم برای عملیاتی كردن این مؤلفه ها را مشخص كرد و ارتقای سطح دانش همكاران درباره مساله بهداشت فردی، محیطی و هم بهداشت عمومی را ضروری خواند.
عبدالله زاده از سلامت كاركنان بعنوان مهم ترین مؤلفه در اچ اس ای یاد كرد و با اشاره به اینكه مهم ترین گام برای تحقق این مقوله داشتن آگاهی، آموزش، اطلاع رسانی و پیشگیری است، اضافه كرد: مدیریت اچ اس ای به دنبال ارتقای سطح دانش بهداشت عمومی و فردی و هم اقدام های كنترلی در این ارتباط است، ازاین رو انتظار ما از همه كاركنان شركت ملی نفت بعنوان بازوهای كنترلی این است كه مقوله های عنوان شده را در محیط های كاری و بویژه محیط های خانگی و شخصی خود به درستی رعایت نمایند.
وی اظهار نمود: مدیریت اچ اس ای شركت ملی نفت در كنار همه كاركنان زحمتكش شركت ملی نفت به منظور پیشگیری از اپیدمی شدن این بیماری خواهد بود و همه تلاش خویش را برای پیشگیری از صدمه به كاركنان به كار خواهد برد. مهم ترین وظیفه ما در این شرایط، پیشگیری از چالش های احتمالی است تا تولید نفت و گاز متأثر نشود و مهم ترین انتظار ما از كاركنان این است كه به دستورعمل ها و سیاست های ابلاغی از جانب دستگاه های مرتبط توجه لازم را داشته باشند تا بتوانیم با كمترین صدمه از این بحران عبور نماییم.