جزئیات درخواست وزیر جهادكشاورزی از گمرك

زیپو كالا: وزیر جهادكشاورزی طی نامه ای به رئیس گمرك خواهان واردات جو با مجوز این وزارتخانه شد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهادكشاورزی، وزیر جهاد طی نامه ای خطاب به رئیس گمرك با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درباره تنظیم بازار نهاده های دامی خواست تا هرگونه ترخیص جو منوط به ارائه تاییدیه از طرف معاونت توسعه صنایع تبدیلی و كسب و كارهای كشاورزی این وزارت بوده و بدون ستاندن موافقت از معاونت مذكور ترخیص نهاده فوق مجاز نباشد. این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای میراشرفی
رئیس كل محترم گمرك جمهوری اسلامی
سلام علیكم
با استناد به تبصره ۲ بند ۱ مصوبه شورای ۶۴۰۱۵ / ت ۵۶۸۷۳ ه مورخ ۹۸/۵/۲۴ هیئت محترم وزیران در خصوص مسئولیت این وزارت درباب تنظیم بازار نهاده های دامی، خواهشمند است به مراجع زیرمجموعه ابلاغ شود كه هرگونه ترخیص جو منوط به ارائه تاییدیه از طرف معاونت توسعه صنایع تبدیلی و كسب و كارهای كشاورزی این وزارت بوده و بدون ستاندن موافقت از معاونت مذكور ترخیص نهاده فوق مجاز نمی باشد.
عباس كشاورز
سرپرست وزارت جهاد كشاورزی

منبع: