در بخشنامه ای ابلاغ شد؛ پروسه جدید صدور و تمدید كارت بازرگانی

زیپو كالا: پروسه جدید صدور و تمدید كارت بازرگانی در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی، برای اجرا به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ گردیده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، پروسه جدید صدور و تمدید كارت بازرگانی در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها برای اجرا ابلاغ گردیده است. بر این اساس، در نامه وزارت بازرگانی خطاب به روسای سازمان های سمت استانها درباره عملیاتی شدن پروسه جدید صدور و تمدید كارت بازرگانی آمده است: در طراحی سامانه سه نقش كارشناس جهت بررسی و تایید اولیه، مدیر جهت تایید نهایی و ناظر جهت مشاهده و اعمال نظارت تعریف شده است كه نقش مدیر صرفا در اختیار شخص جنابعالی بوده و در صورت تفویض اختیار نیز مسئولیت امور مربوط به تایید نهایی كارت بازرگانی متوجه رئیس سازمان است. بر این اساس در فاز اول لزوم دارد بازرگانانی كه تاریخ صدور كارت بازرگانی آنها از اول فروردین ۱۳۹۷ به بعد است، نسبت به ثبت «درخواست تائید» در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند تا بعد از بررسی و تائید اطلاعات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت ذیربط طبق شرایط مندرج در سامانه، نتیجه به صورت الكترونیكی در سامانه یكپارچه مجوزها درج شود.

منبع: