از سوی معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ گردید

زیپو كالا: اسحاق جهانگیری آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مبحث تشكیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ نمود.
به گزارش زیپو كالا به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ با هدف كمك به تكمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام و حل مشكل واحدهای تولیدی كشور آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مبحث تشكیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را تصویب كرد. عرضه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه های در رابطه با تولید و خدمات در زمینه های تسهیل امور سرمایه گذاری، صادرات، واردات، امور گمركی، بانكی، مالیاتی، بیمه ای، محیط زیستی، منابع طبیعی و سایر امور در رابطه با بخش تولید به مراجع ذی صلاح و هم چنین، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد حل و فصل مشكلات واحدهای تولیدی در جهت استمرار و ارتقا تولید و اشتغال همچون وظایف و اختیارات این ستاد است. متن كامل آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را می توانید از اینجا مشاهده كنید.