از سوی بانك مركزی اعلام شد نقدینگی آذر ماه ۹۸ به ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال رسید

زیپو كالا: بر طبق اعلام بانك مركزی، رقم نقدینگی آذر ماه ۹۸ به ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از بانك مركزی، این بانك با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه امسال، حجم نقدینگی را ۲۲ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال اعلام نمود كه نسبت به اسفندماه سال قبل ۲۰.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذر ۹۸ نسبت به آذر ۹۷)، ۲۸.۲ درصد افزایش نشان میدهد. حجم پول در این دوره ۳۶۳۴.۸ هزار میلیارد ریال با ۴۸.۶ درصد افزایش نسبت به آذر ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۹ درصد رشد، ۱۸۹۸۸.۳ هزار میلیارد ریال است. بر اساس این گزارش، میزان دارایی های خارجی سیستم بانكی در آذر ماه امسال ۱۰۳۴۱.۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۴ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۳۸۷۸.۶ هزار میلیارد ریال است كه نسبت به آذر ماه سال ۹۷ به میزان ۲۸.۱ درصد رشد یافته است. طبق اعلام بانك مركزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۴۴۰۰.۵ هزار میلیارد ریال است كه نشان دهنده ۱۹.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال قبل نیز ۹.۷ درصد رشد نشان میدهد.

منبع: