كارشناس اقتصادی مطرح كرد ضرورت پشتیبانی از كسب و كار خرد و دستفروشی برای بهبود اقتصاد كشور

به گزارش زیپو كالا یك كارشناس اقتصادی با تاكید بر حمایت دولت از كسب و كارهای خرد، اظهار داشت: بازار باید اجازه پا گرفتن كسب و كارهای خرد را بدهد، باید برای این كسب و كارها در بازار تقاضا ایجاد كرد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از برنامه «پایش»، هادی سلیمی زاده، كارشناس اقتصادی، دیشب در این برنامه كه با موضوع «حمایت از كسب و كارهای خرد و دست فروشی» از شبكه یك بطور زنده پخش گردید، با تاكید بر حمایت دولت از كسب كارهای خرد، اظهار داشت: بازار باید اجازه پا گرفتن كسب و كاردهای خرد را بدهد، باید برای این كسب و كارها در بازار تقاضا ایجاد كرد. كارشناس اقتصادی برنامه پایش با اشاره به اینكه باید امكان دسترسی به بازار را برای كسب و كارهای كوچك ایجاد نمود، بیان كرد: این كسب و كارها می تواند خودرا در چارچوب دستفروشی نیز نشان دهد اما باید برای آنها مكان هایی را در نظر گرفت تا هیچكس مزاحم آنها نشود و بتوانند محصولات خودرا به بازار عرضه كنند. وی با اشاره به تجربه كشور ژاپن دراین زمینه، افزود: در این كشور پیشرفته، بزرگترین بازارهای آن بوسیله دستفروشی به وجود آمده است و مردم ژاپن توانسته اند بوسیله دستفروشی صنایع دستی و محصولات كشاورزی خودرا بدون واسطه به دست متقاضیان برسانند. سلیمی زاده اظهار داشت: دو چالش اصلی دراین زمینه وجود دارد كه یكی سد معبر و دیگری ایجاد مشكل برای مغازه داران است و از همه مهمتر كیفیت كالاهای عرضه شده می باشد، اما راهكار آن ساماندهی تولیدكنندگان خرد و دستفروشان است. وی ادامه داد: در كشور هند این تجربه وجود دارد كه دستفروشان را بوسیله اعطای كد و بیمه كردن كالاها برای كیفیت، ساماندهی كردند، در ایران نیز باید ساماندهی دستفروشان انجام شد و از این كسب و كارها حمایت نمود. كارشناس اقتصادی برنامه پایش اظهار داشت: در تهران نیز عده ای برای دستفروشی موزائیك فروشی و چرخ فروشی می كنند تا اجازه دهند دستفروشان در آن مكان ها بساط كنند. سلیمی زاده اضافه كرد: در حوزه فروش صیفی جات می توان با پشتیبانی از دستفروشی، میوه های ارزان قیمت را بدون واسطه به دست مصرف كنندگان رساند، باید برای تولیدكنندگان خرد زیرساخت هایی را ایجاد كرد تا آنها نیز بتوانند كسب درآمد كنند. او در آخر با تاكید بر اصلاحیه ماده ۱۶ قانون بهبود فضای كسب و كار، اظهار داشت: در ماده تمام ظرفیت های قانونی پشتیبانی از اینگونه كسب و كارها نیز دیده شده است و صرفاً همتی برای اجرا از طرف شهرداری ها یا دولت رامی خواهد.

منبع: