در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد؛ جزئیات مالیات بر عایدی

زیپو كالا: برمبنای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر عایدی در سه محور معافیتها و مشوقهای مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد و برقراری مالیات بر املاك گران قیمت و خودرو های لوكس پیش بینی شده است.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اوایل بهمن ماه سال جاری از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت با ۳ محور عمده تقدیم دولت شد.
محور اول: ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی
پیش بینی می شود در امتداد پشتیبانی از بخش های تولیدی، سرمایه گذاری در نهایت منجر به محدود شدن فرار مالیاتی و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی سود.
محور دوم: اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی
در حال حاضر طبق قانون مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت منبع محور و پایه های جدا تعریف شده است كه باتوجه به خاصیت های آن سیستمی پیچیده، ناكارآمد از حیث بهبود توزیع درآمد است و هزینه وصول مالیات را بالا برده و باتوجه به آنكه اطلاعات مودیان به نحوی كارآمد گردآوری نمی گردد زمینه فرار و اجتناب مالیاتی را فراهم می كرد. در پیش نویس مطابق با الگوی جهانی و با تغییر سیستم مالیات ستانی از روش منبع محور به شخص محور ارتقا پیدا كرده تا بتواند در نهایت مانع از فرار و بهبود توزیع درآمدی شود.
محور سوم: برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاك، مالیات سالانه املاك و مالیات سالانه خودرو)
یكی از چالش های نظام مالیاتی فعلی ناكارآمدی در مقابله با كارهای سوداگرانه مخرب در بازار دارایی ها به جهت فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه است كه می تواند بازار دارایی های سرمایه ای نظیر املاك را با تقاضای كاذب و شوك قیمت روبرو كند بدین جهت وضع مالیات بر عایدی املاك بعنوان یكی از پایه های مالیاتی جدید مورد توجه است.
همچنین با هدف توزیع ثروت وضع مالیات سالانه املاك مسكونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوكس) در پیش نویس مذكور پیشنهاد شده است. شامل مالكان املاكی می شود كه مجموع ارزش املاك متعلق به آنها بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد.
در لایحه پیشنهادی مالكان خودرو های شخصی كه مجموع ارزش خودرو های آنان بیشتر از ۵ میلیارد ریال است با نرخ های تصاعدی مشمول مالیات شده اند.
علاوه بر محورهای سه گانه در امتداد بهبود فضای كسب و كار مالیات حق تمبر لغو و باتوجه به تغییرات مذكور خصوصاً در امتداد اجرای مالیات بر درآمد اشخاص نرخ مالیات به شركت ها از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد كاهش و در مقابل آن مالیات بر سود سهام و سهم الشركه وضع شده است.

متن پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را می توانید از اینجا دریافت كنید.

منبع: