وزیر نفت خبر داد درآمد ۶ میلیارد دلاری ثمره پای كار آمدن بخش داخلی

به گزارش زیپو كالا وزیر نفت اظهار داشت: در نتیجه امضای قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری از میادین نفتی پارسی و پرنج، ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی برای كشور ایجاد خواهد شد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید وبهره برداری از میادین نفتی پارسی و پرنج با اشاره به اینكه این قرارداد پنجمین قرارداد در چارچوب IPC است، اظهار داشت: قبل از این ۴ قرارداد دیگر همچون قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان آبان و پایدار، میدان سپهر و جفیر، دالپری و پایدار غرب در این قالب امضا شده است.
وی اضافه كرد: در سال ۹۵ بعد از بررسی های همه جانبه در بخش های مختلف قرار شد شركت ملی نفت خیز جنوب طی قراردادی در چارچوب IPC كه تفاوت های جزئی دارد، مبادرت به عقد قراردادهای مختلف كند.
به گفته این مقام مسئول نظام اجرایی این قراردادها جدید است و در نتیجه امضای قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری از میادین نفتی پارسی و پرنج شاهد درآمد ۶ میلیارد دلاری هستیم. این در حالیست كه مدت قرارداد ۱۰ ساله است.
وزیر نفت با بیان اینكه پیمانكار در این نوع قرارداد از بهره برداری به صورتی پشتیبانی می كند، اشاره كرد: وقتی خارجی ها در صنعت نفت، سرمایه گذاری نكردند ما معطل نمی مانیم و با استفاده حداكثری از توان داخل مبادرت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت نفت می نماییم.
زنگنه افزود: ۸۷۰ میلیون دلار كار خالصی است كه بوسیله امضای این قرارداد با یك شركت ایرانی بزرگ حاصل می شود و سبب می شود با وجود شرایط تحریمی شاهد افزایش برداشت و بازیافت با استفاده از قراردادهای IPC، EPD و EPC باشیم.

منبع: