به منظور تامین نیاز مردم؛ بیشتر از یك میلیون و ۲۹۰ هزار تن برنج وارد كشور شد

به گزارش زیپو كالا سخنگوی گمرك جمهوری اسلامی ایران، از واردات یك میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۴۶ تن برنج از شروع امسال تا اختتام دی ماه به كشور آگاهی داد و اظهار داشت: این میزان واردات بمنظور تامین نیازهای مردم بوده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از صدا و سیما؛ سید روح الله لطیفی، از واردات یك میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۴۶ تن برنج از شروع امسال تا اختتام دی به گمرك های كشور آگاهی داد و اظهار داشت: بطور كلی از این مقدار، برای یك میلیون و ۲۴۸ هزار تن پروانه ترخیص صادر شده است؛ اما صاحبان كالا به سبب های مختلف هنوز نسبت به ترخیص قسمتی از محموله های خود، اقدام نكرده اند.
وی اضافه كرد: تابحال یك میلیون و ۵۳ هزار تن به صورت كامل ترخیص و همین طور ۵۱ هزار تن برنج، كوتاژ شده و سیر پروسه صدور پروانه ترخیص در حال پیموده شدن است.
سخنگوی گمرك جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: هر ساله در فصل برداشت برنج داخلی، یعنی در بازه زمانی مرداد تا آبان، واردات برنج خارجی ممنوع می باشد.
وی اضافه كرد: امسال باتوجه به شرایط خاص كشور و پیش بینی های كه باید از طرف ستاد تنظیم بازار صورت می گرفت، مقداری برنج وارد شد كه از همان زمان به جهت اینكه برنج های وارداتی را در شرایط خاصی قرار دهند، ۵۰ هزار تن را به شرطی كه در انبارهای شركت بازرگانی دولتی در یك فضای مناسبی قرار گیرند تا لطمه نبیند، ترخیص كردند.
لطیفی افزود: باتوجه به تمهیدات صورت گرفته، صدمه ای متوجه برنج های وارداتی موجود در انبارها نخواهد بود، چونكه سلامتی و در عین حال تامین نیازهای اساسی مردم، از اولویت های مهم و اساسی دولت و همه دستگاه ها است.
وی افزود: امسال میزان كشت و تولید برنج باتوجه به شرایط مساعد آب و هوایی، قابل توجه بوده و همچنین واردات نیز بیشتر از سال های قبل انجام شده است.
سخنگوی گمرك جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: واردات برنج بعد از دوره ممنوعیت، به صورت عادی در حال انجام می باشد.
وی همین طور درباب تعیین و تكلیف ۲۴۵ هزار تن برنج دپو شده در گمركات اضافه كرد: این محموله ها در انتظار تخصیص ارز از طرف بانك مركزی بودند كه خوشبختانه بانك مركزی از پنجشنبه هفته قبل، تخصیص ارز به این برنج ها را آغاز نموده و این محموله ها هم به سرعت در حال خروج از گمركات هستند.

منبع: