ارتقای رتبه كشوری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مركزی

به گزارش زیپو كالا ایسنا/مركزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان مركزی اظهار داشت: با عنایت به عملكرد خوب شورای گفت و گوی استان مركزی در دو سال گذشته، جایگاه این شورا از رتبه ۲۳ به رتبه ۵ ارتقا پیدا كرده است.
منوچهر توسطی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان مركزی در نشست دییرخانه شورای گفت گوی استان های تهران، اصفهان، مركزی، قزوین، لرستان، همدان و قم كه با حضور مسؤلان دبیرخانه های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و مدیران استانداری استان های مذكور در اتاق بازرگانی اراك برگزار شد، اظهار نمود: شورای گفت و گو بر مبنای قانون بهبود فضای كسب و كار شكل گرفته و یكی از ابزارهای كمك به بخش خصوصی و رفع مشكلات بخش خصوصی در یك جایگاه قانونی و با یك قدرت پرارزش است.
وی اضافه كرد: قدرت اجرایی و تصمیم گیری این دبیرخانه بالاست و تلاش لازم را در جهت بهبود فضای كسب و كار و رفع موانع تولید انجام می دهد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی استان مركزی هم اظهار داشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان مركزی در دو سال قبل در حوزه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی رتبه خوبی را با حمایت های مسؤلان استانی در ارزیابی انجام شده توسط وزارت كشور بدست آورده است و دارای ظرفیت های خوبی است.
بهنام آزادی اضافه كرد: این نشست با هدف ایجاد یك نقش محوری و انتقال تجارب با استان های همجوار(استان های قم، همدان، تهران، اصفهان، قزوین، لرستان و مركز) در جهت بهبود بخشیدن به دبیرخانه استان برگزار شده تا شورای گفت و گو در جهت شناسایی موانع و مشكلات و معضلات فعالین بخش خصوصی گام بردارد.
رئیس گروه بازرگانی، صنایع و معادن معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مركزی هم با اشاره به ظرفیت های استان مركزی اظهار داشت: در زمینه كسب و كار در آخرین پایش اتاق ایران، در پاییز سالجاری استان مركزی رتبه ۴ را به خود مختص كرده است.
اناری با اشاره به اینكه استان مركزی از حیث اقتصادی یكی از استان های خودكفاست، افزود: ۹۰ درصد درآمد استان امسال محقق شده است.
وی افزود: نرخ بیكاری در استان ۸.۴ و نرخ مشاركت اقتصادی ۳۴ درصد است كه نشان از جایگاه خوب استان در این حوزه دارد.
در این نشست تفاهم نامه ۴ جانبه بین استان های قم، همدان، لرستان و مركزی در جهت افزایش تعاملات در بخش های آموزش، بین الملل و شورای گفتگو منعقد شد.