عضو سندیكای تولیدكنندگان برق: قراردادهای بیع متقابل در صنعت برق كاركرد خویش را از دست داده است

به گزارش زیپو كالا عضو سندیكای تولیدكنندگان برق اظهار داشت: قراردادهای بیع متقابل در صنعت برق كاركرد خویش را از دست داده است و برای سرمایه گذاران جذابیت ندارد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت نیرو، بهمن مسعودی عدم توجیه اقتصادی در قراردادهای بیع متقابل مانع اجرای بموقع طرح نیروگاه های سیكل تركیبی عنوان نمود و با اشاره به تدوین قراردادهای بیع متقابل در تبصره ۱۲ قانون برنامه و بودجه سال ۹۲ اظهار داشت: بر طبق این مدل قرارداد، وزارت نیرو مكلف بود معادل ارزی مقدار سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده ناشی از اجرای طرح های تبدیل نیروگاه به سیكل تركیبی را حداكثر در مدت دو سال به میزان سرمایه گذاری انجام شده، در اختیار سرمایه گذار قرار دهد، اما با افت قیمت نفت از ۱۲۰ به ۴۰ دلار در سال های اخیر، تبدیل قرارداد بیع متقابل از حالت ارزی به ریالی و شوك های ارزی پی در پی، این مدل قرارداد عملاً كاركرد خویش را از دست داده و برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به اینكه اغلب طرح های تحت قرارداد بیع متقابل با مشكل عدم بازگشت سرمایه اولیه و ناتوانی در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی مواجهند، افزود: تبدیل نیروگاه رودشور به نیروگاه سیكل تركیبی هم در چارچوب همین نوع قرارداد در حال راه اندازی است و باآنكه از پیشرفت فیزیكی بیشتر از ۵۰ درصد برخوردار است، اما با عنایت به مشكلاتی كه عنوان شد، بعید به نظر می آید مطابق برنامه زمانبندی و در پیك سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد. مسعودی اضافه كرد: هیچ یك از مشكلات به وجود آمده، ناشی از قصور سرمایه گذاران طرح نبوده و به نظر می آید قراردادهای بیع متقابل با كوتاه بینی تدوین و تنظیم شدند، چون كه هم اكنون سرمایه گذاری در این قراردادها، با شكست روبرو شده است. به قول این مقام مسؤول پس از شوك ارزی اخیر، شورایعالی فنی، مجوزی را صادر كرد كه بر مبنای آن، برای پروژه های سرمایه ای، وزارتخانه ذی ربط بر مبنای مدل مالی قرارداد، سازوكارهای مختلفی همچون تمدید دوره، افزایش نرخ و… را در نظر گرفته و مدل مالی قرارداد را به شرایط پیش از شوك ارزی بازگردانده و اصلاح كند، اما وزارت نیرو هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده است. عضو سندیكای تولیدكنندگان برق با اشاره به اینكه وزارت نیرو باید به درك مشتركی با سرمایه گذاران صنعت برق برسد، اظهار داشت: سرمایه گذاری در صنعت برق مستلزم مقدماتی است كه اگر فراهم نشود، بخش خصوصی سرمایه خویش را در دیگر صنایع سودده سرمایه گذاری خواهد نمود. وی با اشاره به تبدیل قرارداد بیع متقابل از حالت ارزی به ریالی در سال ۱۳۹۴ اظهار داشت: همان زمان، اعتراض خویش را نسبت به این مورد اعلام نموده و بیشتر از چهار سال است كه با دستگاه های مختلف در وزارت نیرو در حال مذاكره هستیم تا راهكاری برای این مشكل عرضه شود، اما تا كنون نتیجه ای دربر نداشته است. مسعودی بر ضرورت بازگشت به حالت ارزی در قراردادهای بیع متقابل و تمدید مدت زمان آن تاكید كرد و اظهار داشت: سرمایه گذاری در تولید برق با عدم استقبال سرمایه گذاران روبرو شده، بگونه ای كه بر مبنای آمار وزارت نیرو، نمودار ذخیره برق از سال ۹۲ تا ۹۷ روند كاهشی را تجربه كرده كه نتیجه عدم سرمایه گذاری در این بخش است.