رئیس دادگستری شوش: حكم برائت ۶ متهم پرونده شركت نیشكر هفت تپه صادر شد

زیپو كالا: رئیس دادگستری شهرستان شوش از صدور حكم برائت برای ۶ متهم پرونده شركت نیشكر هفت تپه آگاهی داد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، جعفری چگنی در این زمینه اظهار نمود: رای پرونده شش نفر از كارگران كشت و صنعت هفت تپه شهرستان شوش كه با شكایت این شركت به بهتان تجمع غیرقانونی و بی نظمی در نظم عمومی دستگیر شده بودند، بعد از رسیدگی در یكی از شعب دادگاه كیفری دادگستری استان، صادر شد.

وی اضافه كرد: دادگاه بعد از رسیدگی به این پرونده، درباب بهتان متهمان در خصوص تجمع غیرقانونی و بی نظمی در نظم عمومی، متهمان را از اتهامات وارده تبرئه كرد.

رئیس دادگستری شهرستان شوش همین طور اظهار داشت: با تدابیر صورت گرفته، حقوق معوقه كارگران پرداخت شده و شركت با اتمام و بروز رسانی تعمیرات آماده تولید است.

منبع: