یك مقام مسئول خبر داد دریافت شناسه كالا برای تولیدكنندگان جهت مبارزه با قاچاق

به گزارش زیپو كالا مدیر كل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اظهار داشت: دریافت شناسه كالا و شناسه رهگیری را برای تولیدكنندگان در جهت ایجاد یك شبكه موثر برای پیشگیری از قاچاق كالا در دستور كار داریم.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس هاشمی در مورد مبحث مبارزه با قاچاق كالا، تصریح كرد: بزرگترین مشكلی كه صنعت لوازم خانگی را مورد تهدید قرار می دهد، قاچاق است كه برای پیشگیری از قاچاق، مبحث تخصیص كد شناسه كالا و شناسه رهگیری را با همكاری ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستور كار قرار دادیم.
وی خاطرنشان كرد: اگر تولیدكنندگان تا آخر سال شناسه رهگیری خویش را هم دریافت كنند، شبكه مؤثری برای مبارزه با قاچاق اساسا در كشور شكل خواهد گرفت.
مدیر كل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در مورد تعمیق ساخت داخل هم اضافه كرد: ساخت داخل از سیاست های اصلی وزارت صمت است و در همین راستا میز تعمیق ساخت داخل لوازم خانگی را با كاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورویی در نیمه دوم دی ماه برگزار می نماییم تا تولیدكنندگانی كه به تعمیق ساخت داخل مبادرت ورزیدند و میزان ساخت داخل آنها هم رقم قابل توجهی است، محصولات تولیدی خویش را در چارچوب قراردادها رونمایی كنند.
هاشمی افزود: میز ساخت داخل در حوزه تأسیسات (صنایع حرارتی – برودتی) را با ۵۰ میلیون یورو كاهش ارزبری بعد از میز ساخت داخل لوازم خانگی برگزار خواهیم كرد.
برندهای خاطره ساز ایرانی احیا می شوند
وی در مورد احیای برندهای تولیدی راكدی كه مردم با آنها خاطره دارند، هم خاطرنشان كرد: این مورد در دستور كار قرار دارد كه در همین راستا برند آزمایش حالا در حال برون سپاری محصولات خود است.
مدیر كل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت افزود: در گرمسار كلنگ زنی ساخت كارخانه جدید تولید محصولات با برند ارج شروع شده است كه البته انتخاب محصول را هم انجام داده اند و به دنبال تولید با این برند هستند.