در گزارش زیپو كالا مطرح شد مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیتهای غیرمولد جلوگیری می كند

به گزارش زیپو كالا یك نماینده مجلس اظهار داشت: با عنایت به اینكه مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیتهای غیر مولد اقتصادی، سوداگری و واسطه گری های اقتصادی جلوگیری می كند. دولت باید پیگیری های لازم را در مورد آن انجام دهد.

همایون یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت مقابله با فرار مالیاتی، تصریح كرد: در حالیكه كارمندان و كارگران مالیات می پردازند، خیلی از اصناف با درآمدهای زیاد به علت كم توجهی های دولت و بی توجهی به اصلاح قوانین، فرار مالیاتی دارند.
وی افزود: یكی از راهكارهای جبران كسری بودجه، مالیات است. برای این منظور باید بحث مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و لغو برخی معافیت ها در دستور كار دولت قرار بگیرد.
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینكه مالیات بر عایدی سرمایه هرچه سریع تر باید پیگیری شود، اضافه كرد: مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیتهای غیر مولد اقتصادی، سوداگری و واسطه گری های اقتصادی جلوگیری می كند؛ بنابراین دولت باید پیگیری های لازم را برای ایجاد این پایه جدید مالیاتی انجام دهد.
یوسفی با اشاره به به وجود حساب های اجاره ای، ابزاری برای فرارمالیاتی هستند، اظهار داشت: در این عرصه اقداماتی را به تازگی بانك مركزی انجام داده است تا وضعیت را شفاف كند چون كه حساب های اجاره ای و نیابتی ابزاری برای فرار مالیاتی هستند.