دبیركل جمعیت مبارزه با دخانیات هشدار داد ورود ۴۵ برند جدید مواد دخانی به عرصه تولید و فروش

به گزارش زیپو كالا دبیركل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به صحبت های اخیر رئیس مركز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات در خصوص اینكه سالانه بیشتر از ۲۰میلیارد نخ سیگار به كشور قاچاق می شود، اظهار داشت: آمارهای غیركارشناسی مربوط به قاچاق سیگار بهترین ابزار برای تولید ۴۵ برند جدید مواد دخانی در كشور است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، دكتر محمدرضا مسجدی در این راستا اظهار داشت: متاسفانه اعطای مجوز جهت تولید برندهای بیشتر سیگار در كشور و تسلط بر بازار مصرف، چیزی جز به سخره گرفتن نظام سلامت كشور و قوانین مصوب این حوزه توسط مركز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات كه خود متولی امر است، نیست.
ایشان سپس اشاره كرد: برپایه آمار گزارش شده، هم اكنون بیش از۹۵ درصد سیگار مصرفی كشور در داخل تامین می شود و میزان قاچاق در سال های اخیر به شدت كاهش یافته است. ارقام گمراه كننده فقط برای توجیه این صنعت و تجارت مرگ است.
مسجدی با استناد بر آنچه كه اطلاعات واصله از منابع موثق، خواند، اشاره كرد: ۲۸ شركت تولید مواد دخانی درخواست تولید ۱۵ برند سیگار و ۳۰ برند تنباكو را داده اند كه متاسفانه با تولید همه آنها موافقت شده است. این در حالیست كه برندهای سیگار و تنباكوی درخواستی به غیر از یك یا دو مورد، هیچكدام قاچاق ندارند.
ایشان سپس با اشاره به آمار مركز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات كشور در خصوص اینكه مصرف سالانه سیگار كشور ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ است، اشاره كرد: سال ۹۶ رئیس سابق همین مركز، اعلام نمود مصرف سالانه كشور حدود ۵۵ میلیارد نخ است و امسال رئیس فعلی این مركز از افزایش ۳۶ درصدی مصرف سیگار خبر می دهد. مشخص نیست این افزایش مصرف بر چه اساسی اعلام شده است.
مسجدی اشاره كرد: اگر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز میزان قاچاق در این بخش را به صورت مرتب و بر طبق شواهد اعلام می كرد و اگر ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت هم كه طبق مصوبه دهم جلسه خود این ستاد، موظف به اعلام سالانه میزان مصرف سیگار در كشور است، این وظیفه را به درستی انجام می دادند، متاسفانه امروز شركت دخانیات اینگونه بر روی سلامت جامعه نمی تاخت و با افتخار از افزایش میزان مصرف در جامعه سخن نمی گفت.
دبیر كل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در خاتمه اشاره كرد: اعلام غیر منطقی و غیر واقعی در مورد مصرف و قاچاق سیگار در كشور تنها وسیله ای برای توجیه توسعه صنایع دخانی در كشور است. همینطور این روند تأثیر بر نظر نمایندگان مجلس گذاشته تا ورود جدی به این عرصه نكنند و در ادامه از وصول منطقی مالیات دخانیات كه رقمی بیشتر از ۳۰هزار میلیارد تومان در سال می شود، جلوگیری شود.