یك مقام مسئول به مهر خبر داد پرداخت ۱۴۶ میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی بنگاه ها

به گزارش زیپو كالا مدیركل پشتیبانی از مشاغل وزارت كار با بیان اینكه كارفرمایان برای اصلاح ساختار بنگاه مورد حمایت قرار می گیرند، از پرداخت ۱۴۶ میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی بنگاه ها تا آخر آبان خبرداد.

كریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات وزارت كار در جهت صیانت از نیروی كار با وجود ۱۲۸۱ بنگاه مشكل دار در كشور، گفت: از مجموع تسهیلات پرداختی به بخش تولید تا آخر آبانماه كه به حدود بیشتر از ۹ هزار میلیارد تومان می رسد فقط ۱۴۶ میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی بنگاه ها بوده است.
وی اضافه كرد: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجائی كارگاه و ماشین آلات به منظور كاهش وابستگی و بهینه كردن تولید در جهت سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد، تغییر ساختار اقتصادی تلقی می شود و تصمیم گیری در مورد كاركنان این قبیل بنگاه ها كه موقتاً بیكار شناخته می شوند، در چهارچوب بند الف تبصره ۷ قانون بیمه بیكاری از مقرری بیمه بیكاری استفاده می نمایند، توسط شورای عالی كار مصوب می شود.
مدیركل پشتیبانی از پایداری مشاغل و بیمه بیكاری وزارت كار با اشاره به اینكه مدیران و كارفرمایان این بنگاه ها موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خویش را به تصویب وزارتخانه ذیربط یا واحدهای تابعه در استانها برسانند اظهار داشت: سپس به همراه تقاضای كتبی و لیست اسامی كاركنان مشمول كه موقتاً بیكار می شوند با ذكر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیكاری به واحدهای تعاون، كار و رفاه اجتماعی محل تسلیم كنند و بعد از تأیید و تصویب شورای عالی كار نسبت به اجرا اقدام نمایند.
وی با تاكید بر اینكه توجه بانك ها برای اعطای تسهیلات جهت بازسازی و نوسازی و اصلاح ساختار اقتصادی بنگاه ها ضروری می باشد، اظهار داشت: در بنگاه های اقتصادی پرداخت مزد و حقوق كارگران از محل كار كارگران و تولید محصول و فروش تولیدات صورت می پذیرد. ازاین رو توجه ویژه به تولید كمی و كیفی برای كارگران حائز اهمیت و توجه ویژه است.
یاوری با تاكید بر اینكه، پرادخت مقرری بیمه بیكاری به كارگراینكه بدون میل و اراده از كار بیكار شوند تعلق می گیرد، اضافه كرد: تشخیص بیكاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیكاری به عهده واحدهای تعاون، كارورفاه اجتماعی است.
وی با یادآوری اینكه حدود ۲۶۰ هزار نفر كارگر در كشور با دریافت مقرری ماهانه بیمه بكیاری تحت حمایت قرار دارند، اظهار داشت: كمترین تعداد مقرری بگیران بیمه بیكاری متعلق به استانهای ایلام، سیستان و بلوچستان و كهگیلویه و بویراحمد است.
این مقام مسئول افزود: بیشترین تعداد مقرری بگیران بیمه بیكاری متعلق به استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی است.
یاوری با اشاره به اینكه هرگونه وقفه در كار تولید و چرخ فعالیت بنگاه های اقتصادی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و كارگران عزیز و زحمت كش زیر بار توقف در تولید كه معیشت آنها را دستخوش مشكلات می كند نمی روند.
وی اشاره كرد: پرداخت مزد و حقوق كارگران حاصل دسترنج آنان در امر تولید است، ازاین رو تحت هیچ شرایطی نباید در كار و تولید آسیب یا وقفه وارد شود.