پروژه های جدید برای ادغام بانكهای نظامی در بانك سپه

زیپو كالا: مدیرعامل بانك سپه از تدوین ۹۴ پروژه برای اجرای مطلوب طرح ملی ادغام بانكهای وابسته به نیروهای مسلح آگاهی داد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، محمد كاظم چقازردی در جلسه با اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانك با اشاره به طرح ملی ادغام بعنوان مهمترین ماموریت بانك سپه، با اشاره تایید اقدامات صورت گرفته دراین زمینه توسط رئیس جمهور اظهار نمود: تهیه نرم افزار جامع بانكی امید و برنامه بانك برای حركت بیشتر به سمت سودآوری از دیگر موضوعات اولویت دار بانك امسال است.
وی با اشاره به بهبود جایگاه بانك سپه با ایجاد نرم افزار جامع بانك و رعایت برنامه زمان بندی مربوط به آن، اضافه كرد: الزامات حاكمیت شركتی بعنوان یك قانون در دستور كار وزارت امور اقتصاد و دارایی است و به بانك ها نیز ابلاغ گردیده است كه رعایت آن در این بانك هم لازم است.
چقازردی اظهار داشت: رعایت الزامات حاكمیت شركتی موجب خواهد شد جامعه از نحوه اداره بانك و فرآیندهای داخلی آن آگاه شوند. همین طور قسمتی از هیات مدیره بانك با تفكیك وظایف از امور اجرایی محض فاصله می گیرد و در حوزه های تقویت ریسك، حسابرسی داخلی، حسابرسی سیستماتیك و سایر موارد فعال تر عمل می كنند.
او ایجاد كمیته های مختلف در بانك، تقسیم مسئولیت های هیات مدیره و تفكیك جایگاه مدیرعامل از رئیس هیات مدیره را از شاخصه های حاكمیت شركتی در بانك عنوان و اشاره كرد: تفكیك جایگاه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره برای تقسیم بهتر وظایف است و تغییری در نگاه و اهمیت مسئولیت های محوله ایجاد نخواهد كرد.
مدیرعامل بانك سپه ابراز امیدواری كرد كه با عنایت به طرح ملی ادغام، بانك سپه با پرهیز از شتاب زدگی و تكیه بر خرد جمعی و همفكری اعضای هیات مدیره به تدریج در ذیل الزامات حاكمیت شركتی قرار گیرد و با بررسی عملكرد بانكهای ادغام شونده و استفاده از ظرفیت های بالقوه آنها به بزرگترین و كارآمدترین بانك كشور تبدیل گردد و در ردیف بانكهای برتر جهان در افق چند ساله قرار گیرد.

منبع: