طی هفته اخیر چراغ بورس سبز ماند

زیپو كالا: بازار سرمایه در هفته ای كه گذشت كار خودرا با چراغ سبز شروع كرد و این چراغ تا اختتام معاملات هفته همچنان سبز ماند و شاهد رشد شاخص بورس بودیم. همین طور ارزش بازار سرمایه روند افزایشی داشت و روز دوشنبه بالاترین تعداد معاملات به ارزش بیشتر از ۲۱۸۰ میلیارد تومان در بورس ثبت گردید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، شاخص بورس تهران در اولین روز هفته جاری نسبت به هفته گذشته با رشد ۳۳۵۷ واحدی همراه بود و نسبت به هفته گذشته به ۳۱۴ هزار و ۵۸۷ رسید. از طرف دیگر، شاخص كل با معیار هم وزن نیز در همان روز افزایشی بود و به ۹۴ هزار و ۸۲۰ رسید.
ارزش بازار سرمایه ابتدای هفته یك میلیون و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بود كه نسبت به هفته گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رشد داشت و اختتام معاملات آخرین روز كاری بورس به یك میلیون و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسید.
روند افزایشی بورس در روز یكشنبه ادامه یافت و دامنه آن به روز دوشنبه نیز رسید؛ به طوریكه شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه با رشد ۱۵۲۴ واحدی نسبت به روز قبلش همراه شد و به رقم ۳۲۰ هزار و ۱۹۴ رسید.
شاخص كل بازار با معیار هم وزن نیز در روز دوشنبه نسبت به یكشنبه افزایشی بود و روی ۹۶ هزار و ۶۱۷ ایستاد. به این ترتیب، با به انتها رسیدن معاملات دوشنبه بازار بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار به یك میلیون و ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.
در روز سه شنبه با به انتها رسیدن معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران شاخص كل این بازار با رشد ۶۱۹ واحدی به ۳۲۰ هزار و ۸۱۴ رسید. همین طور شاخص كل با معیار هم وزن در این روز ۸۵۸ واحد رشد كرد و در رقم ۹۷ هزار و ۴۷۵ قرار گرفت.
ارزش بازار سرمایه در این روز به یك میلیون و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.
و اما در آخرین روز كاری بازار سرمایه معاملات باز هم افزایش یافت و شاخص بورس نیز ۱۷۱۳ واحد رشد كرد و به رقم ۳۲۲ هزار و ۵۲۸ رسید. شاخص كل هم وزن نیز از این قاعده مستثنی نماند و ۱۸۳۷ واحد رشد كرد و در رقم ۹۹ هزار و ۳۱۲ ایستاد. همین طور ارزش كل بازار در این روز به یك میلیون و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسید.
حال و هوای فرابورس در ۵ روز اخیر
شاخص در فرابورس نیز از شروع هفته همچون شاخص بورس افزایشی بود و به رقم ۴۰۹۲ واحد رسید. بعد از آن و در روز دوشنبه شاخص این بازار كاهشی شد و به رقم ۴۱۰۹ افت كرد. معامله گران این بازار ۳۳۹ هزار و ۴۱۲ معامله انجام دادند كه ارزش این معاملات به ۱۲۹۷ میلیارد تومان رسید.
اما روز سه شنبه شاخص كل فرابورس اندكی رشد كرد و رقم ۴۱۱۶ را از آن خود كرد. معامله گران این بازار نیز با انجام ۲۸۳ هزار و ۸۲۹ معامله ارزش ۱۰۹۵ میلیارد تومانی را برای این بازار در معاملات را ثبت كردند.
در آخرین روز كاری هفته شاخص كل فرابورس رشد خودرا حفظ كرد و با سرعت بیشتر نسبت به روز قبل پیش رفت و رقم ۴۱۹۵ را تصاحب كرد و ارزش معاملات را ۲۴۱۴ میلیارد تومان رساند.
گفتنی است كه ابتدای هفته نیز در بورس قیمت ها نسبت به آخرین روز كاری هفته قبل افزایشی بود؛ به طوریكه معامله گران بورس اول هفته ۴۲۳ هزار معامله به ارزش ۱۶۱۴ میلیارد تومان انجام دادند كه هم تعداد معاملات و هم ارزش آن افزایش چشم گیر داشته است.
لازم به ذكر است كه تعداد معاملات به ترتیب ۳۹۲ هزار، ۴۲۳ هزار، ۵۵۳ هزار ۴۰۴ هزار و ۴۰۵ هزار مورد بوده كه نشانگر ثبت بالاترین تعداد معاملات در روز دوشنبه به ارزش بیشتر از ۲۱۸۰ میلیارد تومان است.

منبع: