فروش ۲۵ درصد سهام شركت نفت عمان

زیپو كالا: شركت دولتی نفت عمان می خواهد ۲۰ تا ۲۵ درصد از سهام خودرا در عرضه اولیه عمومی سهام تا آخر سال میلادی آینده به فروش رساند.

به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، محمد الرومهی، وزیر نفت عمان در كنفرانسی در دوبی به خبرنگاران اظهار داشت: اگر برنامه عرضه اولیه عمومی سهام اجرا شود، شركت نفت عمان دوم شركت ملی نفت بعد از آرامكوی سعودی در منطقه خلیج فارس خواهد بود كه سهام خودرا عرضه می كند.

وزیر نفت عمان اظهار داشت: این كشور می خواهد بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار در كارهای پایین دستی در پنج سال آینده سرمایه گذاری كند.

برنامه عرضه اولیه عمومی سهام با هدف مقابله با كسری بودجه به سبب پایین ماندن قیمتهای نفت و كسب نقدینگی لازم انجام خواهد شد. عمان در فاصله ژانویه تا سپتامبر ۱.۵۴۵ میلیارد ریال عمان معادل چهار میلیارد دلار كسری بودجه داشته است.

وزیر نفت عمان همین طور ابراز امیدواری كرد توافق كاهش تولید اوپك و متحدانش تمدید شود و اظهار داشت: هیات عمانی در مذاكرات هفته جاری در وین از تمدید توافق كاهش تولید تا آخر سال ۲۰۲۰ حمایت خواهدنمود.

بر اساس گزارش رویترز، رومهی در پاسخ به این پرسش كه آیا كاهش بیشتر تولید نفت به ثبات بازار كمك خواهد كرد، اظهار داشت: اگر چنین اقدامی لازم باشد مطمئن هستم كه تولیدكنندگان در مذاكرات جاری تصمیم درستی خواهند گرفت.

اوپك و متحدانش شامل روسیه و عمان كه به گروه اوپك پلاس معروف هستند پنج شنبه و جمعه هفته جاری درباره سیاست تولید خود در وین مذاكره خواهند كرد.

منبع: