معاون وزارت صمت خبر داد: برنامه توسعه ۱۲ استان كمتر برخوردار تدوین شد

به گزارش زیپو كالا معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برنامه توسعه صنعتی، معدنی و تجاری ۱۲ استان كمتر برخوردار نهایی و ابلاغ گردید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی در جلسه بررسی سند توسعه سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و اردبیل كه به صورت مجزا و با حضور استاندار، مدیران استانی و مدیران سازمان های تابعه وزارت صمت برگزار شد، اضافه كرد: ایجاد توازن، كاهش نابرابری، توسعه یكپارچه منطقه ای، اشتغال زایی و توسعه صنعتی و اقتصادی مهمترین لزوم تدوین سند مناطق محروم و كمتر برخوردار می باشد.
وی تاكید كرد: در این ۱۲ استان محروم و كمتر برخوردار مزیت هایی همچون منابع معدنی و طبیعی، هم مرزی با كشورهای همسایه، كمی آلودگی های محیط زیست و وجود زمین های مناسب برای انجام فعالیتهای اقتصادی وجود دارد، كه این توانایی ها در تدوین سند لحاظ شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در این سند، شش برنامه اصلی شامل طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی، فعالیتهای معدنی و زمین شناسی، تكمیل زیرساخت ها در شهرك ها و نواحی صنعتی، احیا واحدهای راكد و نیمه فعال، طرح های سرمایه گذاری جدید و بازرگانی آمده است.
زرندی تاكید كرد: این سند، برنامه عملیاتی و اجرایی همه سازمان های زیرمجموعه وزارت صمت در این ۱۲ استان است.
وی اظهار داشت: استانداران و مدیران استانی تمام تلاش خویش را برای اجرایی شدن و رفع موانع این برنامه به كار ببرند.
وی همینطور تصریح كرد: در این برنامه الزامات اجرایی شدن و اقدامات لازم برای رفع موانع لحاظ شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: راهبردهای توسعه مناطق محروم و كمتر برخوردار با در نظر گرفتن آمایش صنعتی، معدنی و تجاری، رعایت اولویت ها و اصلاح زیرساخت ها و تكمیل حلقه های مفقود زنجیره تولید استانی و ملی تهیه شد.