در گزارش زیپو كالا مطرح شد معافیت مالیاتی هنرمندان مغایر قانون اساسی است

به گزارش زیپو كالا یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: معافیت مالیاتی هنرمندان منطق اقتصادی و یا حتی فرهنگی ندارد. حتی با یكی از اصول قانون اساسی كشور كه مبتنی بر عدم تبعیض است، هم منافات دارد.

سید محمدهادی سبحانیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره معافیت مالیاتی هنرمندان، اظهار داشت: این نوع معافیت هیچ منطق اقتصادی و یا حتی فرهنگی ندارد. حتی با یكی از اصول قانون اساسی كشور كه مبتنی بر عدم تبعیض است، هم منافات دارد.
وی افزود: چرا باید پزشكی كه در مناطق محروم كار می ­كند یا معلمی كه كار تعلم و تربیت انجام می ­دهد بابت درآمدی كه دارد، مالیات بپردازد اما هنرمندی كه بابت یك شب برگزاری كنسرت میلیاردها تومان درآمد كسب می­ كند از این امر مستنثی باشد.
این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه معافیت مالیاتی هنرمندان تبعیض است، اظهار داشت: به اعتقاد بنده معافیت مالیاتی هنرمندان تبعیض آشكاری است و این مسئله می ­تواند ضربه بزرگی به اعتماد بخش قابل توجهی از مردم بخصوص قشر محرومین وارد كند.
وی در انتها خاطرنشان كرد: چونكه با مالیاتی كه دولت از سلبریتی­ها و هنرمندان دریافت می ­كند، امكان ارتقا سطح زندگی اقشار محروم به وجود می­ آید. ازاین رو این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیرد و حتما كنار گذاشته شود.