یك عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لرستان: ضعف سیستم مالیاتی یكی از مهم ترین موانع تولید است

به گزارش زیپو كالا ایسنا/لرستان یك عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لرستان اظهار داشت: ضعف سیستم مالیاتی یكی از مهم ترین موانع تولید است.
علی میر در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: رونق تولید از دیدگاه رهبری موجب اشتغال، استفاده از ظرفیت های معدنی كشور، ایجاد نشاط ملی، جهش صادرات، به كار افتادن پس اندازهای راكد، مصرف نشدن ارز كشور برای كالاهای مصرفی، شكوفایی استعدادها و ابتكار جوان ها، از بین رفتن یا كم شدن ناهنجاری های اجتماعی و كمرنگ شدن مسابقه ی به رخ كشیدن مارك های خارجی می شود.
وی افزود: برای تولید و تحقق اهداف در رابطه با رونق یافتن آن در جامعه نه تنها به استقرار یك رویكرد مناسب و یكپارچه نیاز بوده بلكه تلاش جدی و همه جانبه از طرف تمام افراد و نهادهای درگیر لازم است.
میر اضافه كرد: منظور از رونق تولید مجموعه فعالیت هایی است كه ضمن جلوگیری از تعمیق ركود، ظرفیت های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد را مورد استفاده قرار می دهد.
این دكترای مدیریت بازرگانی اشاره كرد: مفهوم رونق تولید، مجزا از پروژه های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح ها یا پروژه های توسعه ای و یا برنامه های اجرایی معمول دستگاه های اجرایی برای تحریك ظرفیت های موجود است تا ضمن برطرف نمودن چالش های پیشین و عدم چالش آفرینی، حجم و میزان تولید را در كنار سایر معیارهای رشد و توسعه افزایش داده و هر روز نسبت به قبل موجبات تولید بهتر را فراهم آورد.
وی تصریح كرد: وجود مشكلات زیاد در جهت تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی كه امكان فعالیت آنها را سخت نموده و سبب شده است كه حجم تولیدشان كاهش یافته و خیلی از آنها تعطیل شوند از مهم ترین موانع تولید در كشور و استانی مانند لرستان است.
میر اظهار داشت: همین طور ضعف سیستم مالیاتی به خصوص در بحث ارزش افزوده را باید بعنوان یكی از اشكالات بخش تولید دانست.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لرستان اظهار نمود: سیاست های كلی برای رونق تولید در كشور بر ۷ محور توسعه ی تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه ی صادرات غیرنفتی، توسعه ی معادن و صنایع معدنی، توسعه ی فناوری و شركت های دانش بنیان با تغییر رویكرد از مونتاژكاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیك تجاری، بهبود فضای كسب و كار در رابطه با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه ی سرمایه گذاری مطرح می شوند.

منبع: