اصلاح قیمت بنزین تاثیری بر بخش كشاورزی ندارد

به گزارش زیپو كالا رئیس مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی اظهار داشت: نیازهای سوختی بخش كشاورزی منشأ گازوئیل دارد كه قیمت آن ثابت خواهد ماند، بدین سبب تغییرات قیمت بنزین تأثیری در هزینه تولید و حمل و نقل محصولات كشاورزی ندارد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، كامبیز عباسی در ارتباط با تأثیر افزایش قیمت بنزین بر بخش كشاورزی اظهار نمود: مصرف سوخت در حوزه كشاورزی گازوئیل است و در بخش های ماشین های كشاورزی، گلخانه ها، دام، طیور و آبزی پروری از سوخت گازوئیل استفاده می شود.
وی اضافه كرد: نیازهای سوختی بخش كشاورزی منشأ گازوئیل دارد كه قیمت آن ثابت خواهد ماند بدین سبب تغییرات قیمت بنزین تأثیری در هزینه تولید و حمل و نقل محصولات كشاورزی ندارد.
رئیس مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی با اشاره به عدم استفاده پهپادهای سم پاش از بنزین، اشاره كرد: پهپادهای سم پاش در بخش كشاورزی باتری شارژی دارند و با برق كار می كنند، بدین سبب بنزین در این بخش هم استفاده نمی گردد.
عباسی در ارتباط با میزان سهم بخش كشاورزی از گازوئیل، اذعان كرد: حدود ۸ درصد از گازوئیل كل كشور در بخش كشاورزی مصرف می شود كه به صورت میانگین ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر نیاز سالانه كشور است و تقریباً روزانه ۱۲ میلیون لیتر در اختیار بخش كشاورزی قرار می گیرد.
وی اضافه كرد: از این ۸ درصد سهم گازوئیل بخش كشاورزی، ۴ درصد آن در حوزه ماشین آلات كشاورزی مصرف می شود و حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون لیتر از كل میزان گازوئیل بخش كشاورزی را شامل می شود.
رئیس مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی با تاكید بر اینكه در حوزه كشاورزی قاچاق سوخت وجود ندارد، عنوان كرد: به سبب اینكه همین میزان سوخت مصرفی هم كفاف كل نیازهای بخش كشاورزی را نمی دهد امكان قاچاق سوخت وجود ندارد.
وی اضافه كرد: این بخش یكی از همراه ترین بخش ها با سیاست های دولت می باشد و با حداقل شرایط، امنیت غذایی كشور را تأمین می كند.
عباسی با تاكید بر ضرورت ایجاد زیرساخت در نظام توزیع سوخت در بخش كشاورزی اشاره كرد: نظام توزیع سوخت ما در بخش كشاورزی نیاز به یك ساختارسازی و ایجاد زیرساخت مناسب دارد و وزارت نفت لازم است به این بخش حیاتی كشور توجه بیشتری داشته باشد.

منبع: