سخنگوی تبصره۱۴ درگفتگو با مهر اعلام كرد جزئیات پرداخت كمك معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار

به گزارش زیپو كالا سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه با تشریح چگونگی پرداخت كمك معیشتی دولت اظهار داشت: این كمك معیشتی غیرنقدی و مخصوص خرید اقلام مشخصی است تا اثرات تورمی آن كاهش پیدا كند.
حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات پرداخت كمك معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار شامل ۶۰ میلیون نفر اظهار داشت: این كمك معیشتی مانند سبد كالا كه در گذشته به خانوارها اختصاص یافت، غیرنقدی است تا اثر تورمی نداشته باشد؛ ضمن اینكه هدف دولت از این طرح كاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف است و اختصاص كالا می تواند در این زمینه موثر باشد. این مقام مسئول خاطرنشان كرد: احیانا شیوه اجرا به این صورت است كه كارت سرپرستان خانوار به صورت نقدی شارژ می شود اما این مبلغ نقدی قابل برداشت نخواهد بود و صرفا می تواند در فروشگاههای بزرگ برای خرید مورد استفاده قرار بگیرد.سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ بودجه با اشاره به اینكه اعتباری بودن حمایت دولت محرز است، تصریح كرد: اما احتمال اصلاحیه خوردن و تغییر این فرایند وجود دارد. ما منتظر هستیم آئین نامه اجرایی در هیات دولت تصویب شود. وی با اشاره به اینكه طبق پیشبینی ها تغییرات پیش آمده، اثر تورمی ۴ درصدی خواهد داشت، اضافه كرد: انتظار می رود با اجرای این حمایت به صورت اعتباری، پول نقد در جامعه تزریق نشده و تورم تشدید نشود. این مقام مسئول تصریح كرد: كمك معیشتی دولت به دهك های پردرآمد كه مقرر است یارانه نقدی شان حذف شود، تعلق نمی گیرد. « بعضی از خانوارها از ثبت نام یارانه نقدی جا ماندند و تا امروز امكان ثبت نام پیدا نكرده اند؛ این گروه چگونه می توانند مشمول دریافت كمك معیشتی دولت شوند؟»میرزایی در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: خوشبختانه زیرساخت و سامانه برای ثبت اعتراض خانوارها طراحی و آماده شده و مقرر است وضعیت و توان مالی خانوارها، هر ۶ ماه یكبار بررسی و پایش شود. ازاین رو خانوارهای جامانده از یارانه نقدی یا كمك معیشت دولت می توانند اعتراض خویش را در سامانه مذكور ثبت كنند تا بعد از بررسی وضعیت معیشتی و توان مالی آنها، نسبت به برقراری یارانه نقدی یا كمك معیشتی اقدام گردد. وی در عین حال خاطرنشان كرد: برای كسانی كه قبلا از یارانه نقدی انصراف داده اند، هنوز تصمیمی گرفته نشده اما این مورد می تواند بررسی شود.