ذخایر ارزی چین از ۳ و یك دهم تریلیون دلار گذشت

زیپو كالا: ذخایر ارزی چین تا آخر ماه اكتبر به ۳.۱۰۵ تریلیون دلار رسید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از شین هوا، با وجود كاهش صادرات و جنگ تجاری با آمریكا، میزان ذخایر ارزی چین در ماه اكتبر هم به روند صعودی خود ادامه داده و آن طور كه دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعلام نموده، میزان ذخایر ارزی این كشور با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به ماه اكتبر به ۳.۱۰۵۲ تریلیون دلار رسیده است. وانگ چئون یینگ، سخنگوی این دفتر اظهار داشت: میزان ذخایر ارزی تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون نرخ های برابری ارز و تغییرات قیمت های دارایی ها افزایش یافته است.
به قول آقای وانگ، تنش های تجاری، سیاست گذاری های پولی بانكهای مركزی بزرگ جهان و چشم انداز نگران كننده برگزیت، سبب كاهش شاخص دلار (شاخصی كه نرخ برابری دلار در مقابل شش ارز معتبر جهانی را اندازه می گیرد) و هم چنین بازدهی اوراق قرضه شده است.
این مقام چینی هم چنین با اشاره به حفظ ثبات در محیط كلان اقتصادی چین با وجود افزایش نااطمینانی ها گفته است كه دولت از راه بهبود ساختارهای اقتصادی و تعادل بخشی به میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز، به دنبال تداوم رشد نیرومند ذخایر ارزی خود در آینده است.
سخنگوی دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اضافه كرد: زیرساخت های اقتصاد چین بسیار نیرومند هستند و با تداوم اجرای اصلاحات مورد نیاز برای مقابله با ریسك ها و چالش های موجود، میزان ذخایر ارزی در سطح مطلوب باقی خواهد ماند.
از جانب دیگر طی این مدت چین ذخایر طلای خویش را هم تقویت كرده است و حجم ذخایر طلای این كشور از ۹۳.۰۴۵ میلیارد دلار در ماه سپتامبر به ۹۴.۶۵ میلیارد دلار تا آخر ماه اكتبر افزایش پیدا كرده است. به صورت متوسط حجم ذخایر ارزی چین در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ معادل یك تریلیون و ۴۹ میلیارد و ۲۳۲ میلیون دلار بوده است كه بالاترین ركورد ذخایر مربوط به ژوئن ۲۰۱۴ با سه تریلیون و ۹۹۳ میلیارد و ۲۱۲.۷۲میلیون دلار و كمترین ذخایر ثبت شده هم مربوط به دسامبر ۱۹۸۰ با دو میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار بوده است.