نتایج مطالعات جدید؛ تأثیر پیاده روی و فعالیت های ورزشی در رشد اقتصادی جهان

به گزارش زیپو كالا اگر كارفرمایان بتوانند كاركنان خویش را با موفقیت برای انجام فعالیت های ورزشی سفارش شده توسط سازمان سلامت جهانی تشویق كنند، اقتصاد جهان سالانه تا ۱۰۰ میلیارد دلار تقویت خواهد شد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر به نقل از یورونیوز، طبق تحلیل های انجام شده بر روی تأثیر اقتصادی فعالیت های روزانه مشخص شده است كه اگر كارفرمایان بتوانند كاركنان خویش را با موفقیت برای انجام تمرینات ورزشی سفارش شده توسط سازمان سلامت جهانی تشویق كنند، اقتصاد جهان سالانه تا ۱۰۰ میلیارد دلار تقویت خواهد شد. در مطالعات گروه بیمه سلامت «ویتالیتی» و اتاق فكر «رند» اروپا، مشخص شد: اضافه كردن ۱۵ دقیقه پیاده روی یا پیمودن یك مسیر یك كیلومتری، به برنامه روزانه، كارایی را بهبود بخشیده و امید به زندگی را زیاد می كند، كه این منجر به رشد اقتصادی بیشتری خواهد شد. مولفان این گزارش تحقیقاتی می گویند: این رشد اقتصادی از كاهش نرخ مرگ ومیر حاصل خواهد شد. به عبارت دیگر این سبب می شود افراد بیشتری زنده بمانند و برای مدت بیشتری كار كرده و در اقتصاد مشاركت داشته باشند. همینطور كاركنان روزهای كمتری را به دلیل بیماری مرخصی خواهند گرفت. اتاق فكر «رند» اعلام نمود كه این مطالعه رابطه مستقیم بین كاهش فعالیت ورزشی و از دست رفتن كارایی را نشان داد و باید دیدگاه جدیدی برای كارفرمایان و سیاست گذاران در مورد نحوه بهبود كارایی جمعیت كار خود، به وجود بیاورد. سازمان سلامت جهانی سفارش كرده است كه هر فرد ۱۵۰ دقیقه ورزش ملایم یا ۷۵ دقیقه ورزش شدید در هر هفته انجام دهد.