معاون حجتی خبر داد سازمان برنامه با خریدتضمینی زعفران موافقت نمود

به گزارش زیپو كالا معاون وزیر جهاد با اشاره به تولید حدود ۵۰۰ تن زعفران در سالجاری، از موافقت سازمان برنامه بودجه برای خرید حمایتی این محصول اطلاع داد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، حسین شیرزاد درباره خرید حمایتی زعفران توسط سازمان مركزی تعاون روستایی تصریح كرد: خرید حمایتی زعفران در سال زراعی ۹۷-۹۶ با مدیریت سازمان مركزی تعاون روستایی كشور بدون ایجاد هرگونه ضرر و زیان برای دولت انجام و فروش آن هم در بازار بورس كشور به طور شفاف انجام شد.
وی با اشاره به این كه بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره ارزش زعفران فعالیت دارند، خاطرنشان كرد: برپایه آمارهای موجود، امسال بیشتر از ۱۱۴ هزار هكتار از اراضی كشور به كشت زعفران اختصاص یافته و عمده تولید كنندگان این محصول، ساكنان مناطق روستایی كمتر برخوردار كشور هستند.
مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با اشاره به اینكه زعفران از مهمترین محصولات صادراتی كشور است و سال قبل ۳۵۱ میلیون دلار برای كشور ارزآوری داشت، تصریح كرد: پیشبینی می شود تولید زعفران امسال به حدود ۵۰۰ تن برسد و این ركورد، احتمال دارد منجر به عرضه مازاد و غیر متعادل شود.
وی با بیان اینكه امسال با تلاش زعفران كاران، حمایت فنی وزارت جهاد كشاورزی و میزان بارش مناسب سبب شده تولید زعفران از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد، تصریح كرد: به منظور پیشگیری از كاهش و نوسان نامتعارف قیمت و احتمال ایراد خسارت به كشاورزان، خرید حمایتی محصول توسط سازمان مركزی تعاون روستایی كشور امری اجتناب ناپذیر است و برنامه ریزی جهت خرید توافقی زعفران از ماه گذشته شروع شده است.
شیرزاد با یادآوری این كه برپایه تحلیل های قیمتی انجام شده توسط معاونتهای تخصصی و بازرگانی وزارتخانه و مؤسسه پژوهش های اقتصادی و برنامه ریزی، قیمت تمام شده هر كیلوگرم زعفران پوشال معادل ۸۲ میلیون ریال برآورد شده است، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه هم با پیشنهاد وزیر جهاد كشاورزی برای مداخله حداقلی در بازار زعفران جهت پیشگیری از كاهش قیمت و خرید حمایتی زعفران سال ۱۳۹۸ موافقت كرده و دستورالعمل ها و سازوكارهای عملیاتی و اجرایی آن در حال تدوین است و بزودی با دستور وزیر جهاد كشاورزی در موقعیت زمانی مشخص اعلام خواهد شد.