هفته پر فراز و نشیب بورس تهران

زیپو كالا: با وجود افت حدود ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در اواسط هفته اخیر در آخرین روز معاملاتی، شاخص كل به روند صعودی بازگشت اما در مجموع فعالان بورس تهران در ۵ روز كاری اخیر شاهد افت ۳۴۰۲ واحدی نماگر اصلی این بازار بودند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، درانتها معاملات هفته منتهی به ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸، شاخص كل با ۳۴۰۲ واحد كاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۳۰۹ هزار و ۶۴۷ واحد رسید. شاخص كل هم وزن نیز با ۶۶۳۸ واحد كاهش معادل ۷.۲۹ درصد به رقم ۸۴ هزار و ۶۶۳ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول با ۱۱۲۸ واحد كاهش به رقم ۲۲۵ هزار و ۱۰۴ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۱۲۹۲۹ واحد كاهش عدد ۶۲۹ هزار و ۴۳۶ واحد را تجربه نمود و بدین سان شاخص بازار اول ۰.۵ درصد كاهش و شاخص بازار دوم با ۲.۰۱ درصد كاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
در ۵ روز كاری این هفته، ارزش كل معاملات اوراق بهادار به ۷۵۷۵۲ میلیارد ریال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل ۳۰.۴۶ درصد كم شد.
در ضمن تعداد ۱۶۴۹۶ میلیون انواع اوراق بهادار در بیشتر از ۱ میلیون و ۶۷۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۳۵.۶ درصد كاهش و ۴۸.۵ درصد كاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه كردند.
این درحالی است كه تعداد ۴۸۴ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بیشتر از ۵۰۰۸ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و هردو با ۳۰ درصد كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
در بازار بدهی كه اوراق مشاركت، گواهی سپرده و صكوك معامله می شود، تعداد ۲ میلیون برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بیشتر از ۱۹۸۸ میلیارد ریال معامله شد.

منبع: