معاون حجتی خبر داد؛ آغاز خرید توافقی سیب درختی درجه سه

زیپو كالا: معاون وزیر جهاد كشاورزی، از خرید توافقی سیب درختی درجه سه، از طرف سازمان تعاون روستایی در مهرماه سال جاری آگاهی داد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از سازمان مركزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد تصریح كرد: طی روزهای گذشته، خرید توافقی سیب درختی درجه سه در استانهای آذربایجان غربی و سمنان شروع شده است.
مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی، با بیان اینكه كل خرید محصول سیب تا تاریخ بیستم مهرماه در مراكز خرید، بیشتر از ۲ میلیون و ۴۳۰ كیلو گرم بوده است، تصریح كرد: با عنایت به اینكه سال جاری سالِ آور باغات سیب درختی كشور به حساب می آید، پیشبینی می شود تولید این محصول به بیشتر از ۳ میلیون و ششصد و پنجاه هزار تن در سطح كشور برسد.
معاون وزیر جهادگفت: از این مقدار، حدود ۹۰۰ هزار تن از نظر سایز، در رده سیب درختی درجه سه و صنعتی قرار می گیرد كه این میزان، قابلیت صادرات ندارد و باید در صنابع تبدیلی بعد از كنسانتره و آبمیوه تبدیلی جهت بازارهای هدف صادراتی در نظر گرفته شود.
وی همینطور تصریح كرد: در ایام اخیر قیمت سیب درختی درجه سه توسط واحدهای صنابع تبدیلی كاهش و به زیر ۵۰۰ تومان در هر كیلوگرم رسیده كه برای تولیدكنندگان مقرون به صرفه نیست كه در همین راستا و برای ایجاد تعادل در بازار، سازمان تعاون روستایی مبادرت به خرید این محصول كرده است.

منبع: