به دعوت شریعتمداری؛ وزیر كار و امور اجتماعی جمهوری آذربایجان به تهران سفر می كند

زیپو كالا: وزیر كار و امور اجتماعی جمهوری آذربایجان به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر می كند.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، ساحل بابایف وزیر كار و امور اجتماعی جمهوری آذربایجان به دعوت محمد شریعتمداری وزیر كار و امور اجتماعی كشورمان بزودی به تهران سفر می كند.
ساحل بابایف قبل از این و در مقام معاون وزیر اقتصاد آذربایجان و دبیر كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی با ایران، نقش موثری را در برگزاری چند دور كمیسیون مزبور و پیگیری و اجرای توافقات به دست آمده از آنها داشته است.
دعوت از وی برای سفر به تهران كه چندی قبل توسط شریعتمداری صورت گرفته بود به سبب مشغله های فراوانش در به سرانجام رساندن طرح ها، به اوایل پائیز موكول شده بود كه طی هفته جاری صورت خواهد گرفت.
انجام مذاكرات با وزیر كار و امور اجتماعی و نهایی كردن توافقات به منظور اجرایی نمودن آنها، امضای سند مشترك و دیدار با وزرای امور اقتصادی و دارایی و همین طور رئیس دفتر رئیس جمهوری كشورمان از دیگر اهداف سفر بابایف به ایران در آستانه سفر حسن روحانی به باكو جهت شركت در اجلاس كشورهای عضو نم است.

منبع: