بورس تهران هفته معاملاتی اخیر را چطور سپری كرد؟

زیپو كالا: در پنج روز كاری اخیر در بورس تهران شاخص كل بازده نقدی و قیمتی بار دیگر شاهد كانال شكنی های جدید بود، بطوریكه این دفعه توانست كانال ۳۲۶ هزار واحدی را پشت سر بگذارد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، درانتها معاملات هفته منتهی به ۱۰ مهرماه ۹۸، شاخص كل با ۲۰ هزار و ۲۴۳ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۳۲۶ هزار و ۱۱۷ واحد رسید.
شاخص كل هم وزن با ۴۸۵۷ واحد افزایش معادل ۳۱.۵ درصد، رقم ۹۶ هزار و ۴۰۸ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول با ۸۱۹۴ واحد افزایش به رقم ۲۳۶ هزار و ۸۵۹ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۲۵۲۲۳ واحد افزایش، عدد ۶۶۳ هزار و ۸۷۴ واحد را تجربه نمود و بدین سان شاخص بازار اول، ۵۸.۳ درصد افزایش و شاخص بازار دوم با ۹۵.۳ درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
در پنج روز كاری این هفته، ارزش كل معاملات اوراق بهادار به ۱۴۰۷۵۹ میلیارد ریال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل ۶۹.۳۱ درصد افزایش پیدا كرد. در ضمن تعداد ۳۵۰۵۳ میلیون انواع اوراق بهادار در بیشتر از ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۳.۳۸ درصد و ۷.۲۷ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه كردند.
این درحالی است كه تعداد ۹۷۵ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بیشتر از ۱۰۰۲۶ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۷ درصد و ۳ درصد كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
در بازار بدهی كه اوراق مشاركت، گواهی سپرده و صكوك معامله می شود، تعداد ۲ میلیون و ۲ هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بیشتر از ۲۱۵۶ میلیارد ریال معامله شد.

منبع: