انگلستان به دنبال پروازهای جایگزین با فروپاشی یك شركت مسافربری

به گزارش زیپو كالا اداره هوانوردی مسافری انگلستان اعلام نمود كه با ورود به دومین هفته بعد از ورشكستگی شركت مسافری توماس كوك، این كشور ۳۹ پرواز را برای بازگرداندن ۷۰۰۰ مسافر سرگردان به این كشور تخصیص داده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر به نقل از رویترز، اداره هوانوردی مسافری انگلستان روز سه شنبه اعلام نمود كه با ورود به دومین هفته بعد از ورشكستگی شركت مسافری توماس كوك، این كشور ۳۹ پرواز را برای بازگرداندن ۷۰۰۰ مسافر سرگردان به این كشور تخصیص داده است. تا كنون ۱۱۵ هزار مسافر از مجموع بیشتر از ۱۵۰ هزار مسافر سرگردان، در بزرگترین عملیات بازگرداندن به وطن مسافرانی كه در زمان صلح انجام می شود، به انگلیس بازگردانده شده اند. فرایند این عملیات از ۲۳ سپتامبر شروع شده است.