مدیركل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی: اشراف كامل بر فعالیت های اقتصادی مودیان، فرار مالیاتی جرم است

به گزارش زیپو كالا مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: با عنایت به اشراف كامل سازمان بر فعالیت های اقتصادی مودیان انتظار نهایت همكاری را داریم.

به گزارش زیپو كالا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، هادی خانی تصریح كرد: فرار مالیاتی یك نوع دروغگویی، كلاهبرداری، دست در جیب مردم كردن، بهم زدن توازن اقتصادی و ایجاد كردن اختلال در بودجه كشور است.
مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: متاسفانه این جرم مرجعیت و محوریت دارد و در ایجاد و بروز سایر مفاسد اقتصادی كه امروز در چارچوب كارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های بانكی اجاره ای، جعل اسناد، اجاره یا جعل هویت افراد و… خویش را نشان داده است.
خانی اضافه كرد: این پدیده شوم علاوه بر ایجاد چالش های جدی برای سازمان امور مالیاتی متاسفانه سایر دستگاه های مرتبط همچون قوه قضائیه، اطلاعاتی، نظامی و امنیتی را در مورد برخورد با جرائم در حال زایش از این نوع جرم درگیر و هزینه های زیادی هم بر كشور تحمیل كرده است.
هماهنگی با دستگاه های اجرایی برای مبارز با فرار مالیاتی
وی افزود: سازمان امور مالیاتی در جهت مبارزه با این پدیده شوم، یك سلسله اقداماتی همچون هوشمند كردن نظام مالیات و تحقق عدالت مالیاتی ریزداده مبنا مبتنی بر عدالت، ثروت و درآمد، شناسایی فعالان اقتصادی و فعالیت های اقتصادی زیر زمینی، ساماندهی معافیت های مالیاتی، فرهنگ سازی عمومی مالیاتی، آگاه سازی مردم در خصوص درگیر نشدن در هر نوع فعالیت اقتصادی و در امان بودن از سوء استفاده افراد سودجو در آینده و از همه مهمتر هماهنگ سازی ظرفیت های موجود كشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور كار خود دارد.
خانی اظهار داشت: سازمان مزبور به هر اندازه در این زمینه موفق باشد به همان میزان فشار بر بخش تولید كاسته و پشتیبانی از بخش تولید بهتر و منسجم تر قابل انجام است.
وی اضافه كرد: بدون شك با نمود پیدا كردن این اقدامات ضمن حمایت بهتری از تولید به تحقق درآمدهای دولت و مدیریت هزینه ها در كشور كمك شایان توجهی خواهد شد.
مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور افزود: خوشبختانه امروز هماهنگی بسیار خوبی با دستگاه های اجرایی ذیربط برای مبارزه با فرار مالیاتی در كشور شكل گرفته و با شتاب و سرعت بیشتری در حال انجام می باشد.
شرط بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم مالیاتی
وی با اشاره به اینكه سیاست سازمان امور مالیاتی پشتیبانی از تولید واقعی در كشور است، اظهار داشت: این سازمان بخشنامه ای به سراسر كشور ابلاغ كرده در خصوص اینكه اگر فعالان اقتصادی و تولید كنندگان به هر علتی بدهكار مالیاتی هستند و جرائمی به جهت این بدهكاری برای آنان تعریف شده اگر اصل بدهی را پرداخت كنند تا ۱۰۰ درصد جرائم مالیاتی آنان قابل بخشودگی است.
خانی خاطرنشان كرد: این نوع برنامه ریزی ها و سیاست ها برای پشتیبانی از تولید در دستور كار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
وی اظهار داشت: لازمه حمایت واقعی از تولید مبارزه جدی با فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و فرارهای مالیاتی است.
مدیركل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور اضافه كرد: تمكین به نظام مالیاتی همچون مباحث بسیار مهم در دنیای امروزی است. پ
سازمان مالیاتی اشراف كامل بر فعالیت های اقتصادی مودیان دارد
وی اظهار داشت: انتظار می رود فعالان اقتصادی به صورت شفاف فعالیت های اقتصادی خویش را به سازمان مالیاتی اعلام كنند، اما برای رسیدن به این نقطه سازمان بر مبنای ریزداده های اقتصادی كه در حال جمع آوری از دستگاه های متولی است به دنبال اینكه بزودی بتواند اظهار نامه پیش فرض مبتنی بر داده هایی كه به دست آورده تولید و ارائه نماید.
خانی یادآورشد: به طوركلی از این طریق به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی پیام خواهیم داد كه سازمان امور مالیاتی اشراف كامل به فعالیت های اقتصادی آنان دارد و انتظار می رود خود مودیان نهایت همكاری را با سازمان داشته باشند و در عرضه اظهارنامه و همینطور اسناد و مدارك در رابطه با فعالیت های اقتصادی به نظام مالیاتی اهتمام بیشتری مبذول دارند.