در دیدار روسای بانك مركزی ایران و سوریه مطرح شد: ضرورت گسترش روابط اقتصادی و تجاری با سوریه

به گزارش زیپو كالا رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با همتای سوری خود، بر عزم و اراده سیاسی ایران در گسترش روابط اقتصادی و تجاری با سوریه تاكید نمود.
به گزارش زیپو كالا به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی در دیدار با حازم قرفول، همتای سوری خود، با اشاره به اهمیت توسعه و تسهیل همكاریهای بین بانكی دو كشور بعنوان زیرساخت توسعه همكاریهای تجاری، بر مشاركت فعال بخش خصوصی ایران در فرایند توسعه و بازسازی و اجرای طرح های عمرانی در سوریه تاكید نمود. رئیس كل بانك مركزی با اشاره به توافق روسای كل بانكهای مركزی دو كشور برای توسعه همكاریهای بانكی ایران و سوریه كه در بهمن گذشته در جریان چهاردهمین اجلاس كمیسیون مشترك همكاریهای اقتصادی دو كشور در دمشق امضا شده بود، روند توسعه همكاریهای بانكی را مثبت ارزیابی كرد و خواستار تسریع در اجرای مفاد آن تفاهم نامه شد. وی ادامه داد: در این تفاهم نامه بر توسعه همكاریهای اقتصادی راهبردی و بلندمدت بین دو كشور، حضور بخش خصوصی ایران در عرصه بازسازی سوریه، گسترش روابط تجاری و بازرگانی، مبارزه با پولشویی، توسعه سرمایه گذاری مشترك در عرصه حمل و نقل، مسكن و خدمات تاكید گردیده است كه همچنان جزو برنامه های بلندمدت و راهبردی اقتصادی ایران در همكاری با سوریه در روند بازسازی این كشور است.

همینطور در این نشست، حازم قرفول، رئیس كل بانك مركزی سوریه هم در این دیدار، با اشاره به حمایت های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از دولت قانونی سوریه در زمان مبارزه با تروریسم، این حمایت ها را زمینه اعتماد طرف سوری به ایران و درخواست مشاركت از كشورمان در روند بازسازی سوریه دانست. او همینطور از عزم سوریه برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها سخن گفت و اضافه كرد: همچنانكه ایران در سخت ترین روزها، در كنار دولت و ملت سوریه در امر مبارزه با تروریسم قرار داشت، وظیفه خود می دانیم كه در شرایط سخت اقتصادی كه بواسطه تحریم های یكجانبه آمریكا ضد ملت ایران بوجود آمده، در كنار دولت و ملت بزرگ ایران باشیم. همینطور در انتها این دیدار، یادداشت تفاهم همكاری به امضای روسای بانك های مركزی دو كشور رسید.