تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در سال ۹۸

به گزارش زیپو كالا معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اظهار داشت: اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت و نیز توسعه صادرات غیرنفتی با عنایت به شرایط كنونی كشور مشخص شد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی اضافه كرد: لیست اولویت های سرمایه گذاری این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ به تفكیك استان ها تدوین شده است.
وی اشاره كرد: با توجه به اهمیت نحوه تأمین مالی طرح های اعلام شده امسال بعنوان اولویت اصلی، تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی براین اساس خواهد بود.
زرندی اشاره كرد: از صندوق توسعه ملی درخواست كرده ایم كه این اولویت ها را مدنظر قرار دهند و به بانكهای عامل نیز ابلاغ كنند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با عنایت به محدودیت های مالی موجود، در هر استان برمبنای قابلیت ها، ظرفیتها و نیاز كشور، اولویتهای طرح ها تعیین شده است.
زرندی همین طور اشاره كرد: سایر طرح هایی كه در لیست اولویت ها دیده نشده است، اما دارای خاصیت های خاص همچون نوآوری، تكنولوژی جدید، جایگزینی واردات در محصولات تولیدی هستند، درصورتیكه بر طبق بررسی بانكهای عامل، از توجیه پذیری فنی، اقتصادی و مالی لازم برخوردار باشند، بعد از تأیید معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه قابل پیگیری خواهند بود.

منبع: