از سوی رئیس جمهور؛ قانون پشتیبانی از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام ابلاغ گردید

به گزارش زیپو كالا رئیس جمهور، قانون پشتیبانی از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ نمود.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ نمود.
بر این اساس، دولت موظف است طبق تكالیف این قانون، از راه وزارت نفت نسبت به صدور و بازبینی مجوز طرح ها تا سقف دو میلیون بشكه در روز و اعطای تنفس خوراك، از سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه گذاری مردمی حمایت كند.
در هنگام بهره برداری از واحد راه اندازی شده، تطبیق كمیت و كیفیت انواع فرآورده های تولیدی برپایه مجوز اولیه صادره، بر عهده وزارت نفت بوده و در صورت وجود هرگونه مغایرت موظف است میزان تنفس خوراك را متناسب با طرح اجرا شده تعدیل شده و به اطلاع صندوق توسعه ملی برساند.
خوراك تحویلی به واحدهای مذكور از نظر قواعد مالی در حكم صادرات نفت خام و میعانات گازی است و تنفس خوراك برای اجرای این قانون صرفا از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سقف سهم سالانه آن صندوق تأمین می شود.
تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراك، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراك به آنها طی سنوات آتی است.
هم چنین، دولت مجاز است در هنگام اعطای تعهد تنفس خوراك، قرارداد دریافت بخشی از درآمد حاصل از فروش فرآورده های طرح ها را به صورت ماهانه متناسب با مبلغ بازپرداخت اقساط، جهت تسویه بدهی از آن طرح دریافت كند و یا بعد از بهره برداری از طرح، سهام سهامداران شرك مجری طرح را تا سقف مبلغ تنفس خوراك دریافت نماید.
گفتنی است، این قانون در جلسه علنی ۲۴ تیر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.