سخنگوی كمیسیون برنامه در تشریح جلسه این كمیسیون خبر داد اختصاص ۴۱ میلیارد دلار برای اجرای ۳۵۰ طرح

زیپو كالا: سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اختصاص ۴۱ میلیارد دلار از ورودی های مربوط به صندوق توسعه ملی برای اجرای ۳۵۰ طرح ارزی در بخش های خصوصی، نهادهای غیردولتی و تعاونی ها آگاهی داد.
محمد خدابخشی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نشست عصرامروز(شنبه) كمیسیون برنامه و بودجه، اظهار داشت: بررسی گزارش عملكرد صندوق توسعه ملی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق، نمایندگان دیوان محاسبات و مركز پژوهش ها در دستور كار این جلسه بود.
وی با اشاره به بررسی گزارش منابع و مصارف صندوق توسعه ملی در كمیسیون برنامه و بودجه تصریح كرد: بر طبق گزارش ارائه شده، بیشتر از ۴۱ میلیارد دلار از ورودی های مربوط به صندوق توسعه ملی برای اجرای ۳۵۰ طرح ارزی در بخش های خصوصی، نهادهای غیردولتی و تعاونی ها اختصاص داده شد.
بگفته خدابخشی، از ۴۱ میلیارد دلار مذكور ۳۹.۷ میلیارد دلار آن نزد بانك مركزی به منظور اجرای پروژه ها مسدود شده و اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار با همكاری بانك مركزی و بانكهای عامل پرداخت شده است كه مابقی آن نیز در حال پرداخت است.
وی افزود: همین طور از ۴۱ میلیارد دلاری كه از صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه ها تخصیص داده شده ۲۳.۷ میلیارد دلار به بخش خصوصی، ۹۶ میلیون دلار بخش تعاونی و ۱۵.۳ میلیارد دلار بخش عمومی غیردولتی پرداخت شده است.
سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه اضافه كرد: ۷ میلیارد دلار به ریال تبدیل گشته و برای اجرای طرح ها به بخش غیردولتی پرداخت شد، علاوه بر اعتبارات مذكور ۱۱.۳ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح های تنظیم آب های مرزی كشور، طرح های احیا و توسعه اراضی كشاورزی در استان های خوزستان و ایلام، انتقال آب به اراضی سیستان و بلوچستان و… پرداخت گردید.
بگفته خدابخشی، پرداخت صندوق توسعه ملی بر طبق قوانین و مقررات مربوطه و با ستاندن اذن از مقام معظم رهبری است.
او همینطور از تصویب كلیات طرح تامین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان با حضور رئیس شورای عالی استان ها و نمایندگان وزارت كشور در جلسه این كمیسیون آگاهی داد و اضافه كرد: بر طبق طرح تامین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان، منابع لازم برای حق الجلسه مورد نیاز برای تشكیل جلسات شورای بخش و شورای شهرستان ها پیش بینی می شود، هم اكنون این جلسات به سبب عدم پرداخت حق الجلسه، كمتر تشكیل می شود.
خدابخشی درانتها از تصویب طرح الحاق یك جزء به بند(الف) ماده ۳۱ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور در این كنیسیون آگاهی داد كه بر طبق آن رئیس شورای اسلامی استان بدون حق رای در جلسات شورای برنامه ریزی استان شركت می كند.

منبع: