معاون وزیر صنعت در گزارش زیپو كالا: ورود سازمان حمایت به پرونده تخلفات ایرلاین ها

به گزارش زیپو كالا معاون وزیر صمت از ورود سازمان حمایت به گرانفروشی بلیت هواپیما و صدور حكم برای دو ایرلاین متخلف در این زمینه آگاهی داد و اظهار داشت: شركت های هواپیمایی ضوابط مصوب قیمت گذاری بلیت را رعایت نمی كنند.
عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه شركت های هواپیمایی، ضوابط فروش و نرخ گذاری بلیت هواپیما را رعایت نمی كنند، اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به صورت جدی به مقوله نرخ گذاری بلیت هواپیما ورود كرده و متاسفانه در این بررسی ها، مشخص شد كه شركت های هواپیمایی ضوابط هیات تعیین قیمت را رعایت نمی كنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: بررسی ها، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان را به این نتیجه رسانده كه یكسری اتفاقات در تعیین نرخ بلیت هواپیما رخ می دهد كه متاثر از عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری دولت از طرف شركت های هواپیمایی است؛ بر این اساس، قطع به یقین، به این جمع بندی رسیده ایم كه تخلفاتی درباب قیمت بلیت هواپیما در حال انجام می باشد و دو ایرلاین نیز در این رابطه جریمه شده اند كه آرای آنها روز چهارشنبه گذشته و هفته پیش از آن صادر گردیده است. وی اشاره كرد: سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان وارد عمل شده و گشت های ویژه ای را برگزار كرده است كه نتایج آن، در حال جمع بندی برای ارائه به مراجع قضایی است؛ ضمن اینكه ایرلاین ها باید تا اختتام وقت اداری پنجشنبه ۲۴ مرداد ۹۸، مستندات خودرا در خصوص نحوه قیمت گذاری و مستدل بودن نرخ های اعلامی برای فروش بلیت های خود، به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان ارائه دادند و سازمان حمایت تا یكشنبه هفته پیش رو، نظرات خودرا در ارتباط با مستندات ایرلاین ها، جمع بندی خواهدنمود. تابش اظهار داشت: مصرف كنندگان طی ماههای گذشته، شكایات خیلی از قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف پروازی داشتند كه بر این اساس، سازمان حمایت وارد عمل شده و تا زمانی كه ایرلاین ها، دلیلهای مستدل برای قیمت های تنظیم شده ارائه ندهند، كار را پیگیری می كند؛ اما باید توجه داشت كه قیمت بلیت هواپیما، مشمول بند «ج» ضوابط قیمت گذاری است كه بر این اساس، باید ایرلاین ها بر طبق ضوابط هیات تعیین و تصویب قیمت، كار نرخ گذاری را صورت داده و بر روی سایت خود، قیمت های استخراج شده را بارگذاری نمایند؛ به هر حال پرونده ایرلاین ها برمبنای فرمول ابلاغی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان كه منبعث از ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتها است، ملاك عمل خواهد بود. رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اشاره كرد: شركتهای هواپیمایی باید توازنی را بر روی قیمت همه مسیرهای پروازی برقرار كرده است و مسیرهای پرتردد و كم تردد در نرخ گذاری آنها، بایستی برمبنای ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتها باشد، بدین سبب نظارت عالیه ما بر عملكرد آنها ادامه خواهد داشت. به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، طی هفته های گذشته اغلب مسیرهای پرتردد پروازی با افزایش بی سابقه نرخ مواجه بوده اند كه بر این اساس، قیمت بلیت یكطرفه برخی مسیرهای پرتردد پروازی همچون تهران- مشهد حتی از مرز یك میلیون تومان هم عبور كرده است.

منبع: