بانك ها آب پاكی را روی دست صنایع ریختند

به گزارش زیپو كالا با وجود نام گذاری سال رونق تولید برای امسال و نیاز واحدهای تولیدی به تسهیلات بانكی، مدیرعامل بانك ملی ایران گفته است كه منابع بانكی متناسب با افزایش نرخ ارز، رشد سه برابری نداشته و واحدهای تولیدی نباید انتظار داشته باشند كه بانك ها تسهیلات بیشتری به آنها پرداخت كنند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، از سالی كه تحریم های جامعه بین المللی ضد ایران افزایش یافت و كشورهای مختلف تحت تاثیر آمریكا و شورای امنیت سازمان ملل، تحریم ها ضد ایران را اجرا كردند، صنایع ایران به تدریج وارد ركودی شد كه جان تولید را گرفت.
البته با تاكید بر خودكفایی و تلاش بسیار در این زمینه، بخش صنعتی موفق شد تا حدودی در مقابل این تحریم ها مقاومت كند و با گذر زمان اوضاع بهتر شد، اما در سال های پایانی دولت نهم، ركود همراه با تورم اقتصاد كشور را در برگرفته و صدمات سنگینی را به آن وارد آورد.
بعد از روی كار آمدن دولت یازدهم و تغییر برخی سیاست ها، اوضاع رشد اقتصادی كشور كمی بهبود یافت و در نهایت با انعقاد برجام میان ایران و كشورهای ۱+۵ امیدها برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران، افزایش یافت.
در حالیكه كشورهای اروپایی و شركت های بزرگ در حال اتعقاد قراردادهای همكاری با ایران بودند، برخلاف قواعد و مقررات بین المللی دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریكا برجام را بدترین توافق تاریخ خواند و با خروج از آن، تحریم ها ضد ایران را بازگرداند.
همین امر سبب شد تا بار دیگر شوك به اقتصاد ایران وارد شده و با افزایش نرخ ارز و قیمت كالاها و از جانب دیگر كاهش قدرت خرید مردم، ركود ایجادشده در صنایع بار دیگر افزایش یابد.
با این وجود به رغم فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریكا ضد ایران، با سیاست های اتخاذشده، برنامه آمریكا برای فروپاشی اقتصاد ایران ناموفق ماند، اما این در شرایطی است كه صنایع ایران بیشتر از هر زمان دیگری احتیاج به منابع برای سرمایه در گردش دارند.
در این زمینه، محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانك ملی و رئیس شورای هماهنگی بانكهای كشور با اشاره به اینكه ما با افزایش نرخ ارز روبرو بودیم، اظهار نمود: متاسفانه منابع بانك ها متناسب با افزایش سه برابری قیمت ارز رشد پیدا نكرده و نباید صاحبان واحدهای تولیدی انتظار پرداخت منابع بیشتری را داشته باشند.
وی ادامه داد: منابع هیچ بانكی در كشور به تناسب افزایش قیمت ارز سه برابر رشد نكرده كه ما بخواهیم سه برابر سال های گذشته تسهیلات پرداخت نماییم كه در این زمینه در كنار پرداخت تسهیلات مناسب، هیچ بانكی تمایل به تملك كارخانه و واحد تولیدی ندارد، بلكه مصمم به رونق این واحدها و به گردش درآمدن چرخ های اقتصادی آنها هستیم.
كمبود منابع مالی بانك ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به صاحبان صنایع، در حالی است كه مقام معظم رهبری، امسال را سال رونق تولید نام گذاری كرده و بانك مركزی و به صورت كلی تسهیلات بانكی مهم ترین نقش را در ایجاد نیروی محركه برای صنایع دارند.
اما با این وجود به نظر می آید كه بانك ها امسال نمی توانند آن طور كه موردنظر صنایع است، منابع مورد نیاز آنها را تامین كنند و این واحدها باید به دنبال راه كارهای دیگری برای تامین منابع مالی خود باشند. این در شرایطی است كه بر مبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانك ها باید تا آخر سال جاری اموال مازاد خویش را به فروش برسانند كه در این صورت می توانند منابع مالی موثری برای خود ایجاد كنند.
اما مدیران عامل اغلب بانك ها معتقدند كه خیلی از اموال مازاد بانك ها به علل مختلف برای فروش با مشكل مواجه اند و مشتری برای آنها وجود ندارد. با این وجود می توان امید داشت كه در صورت فروش اموال مازاد بانك ها، منابع بیشتری برای عرضه تسهیلات به واحدهای تولیدی ایجاد شود.